Blogg

Bli medlem i SHS disciplinnämnd nästa mandatperiod!

Ansökan för inkommande mandatperiod 1.1.2022-31.12.2023 i SHS disciplinnämnd har nu öppnat. Vi söker en utexaminerade hankeit till suppleant. Med utexaminerad menas en utexaminerad tidigare medlem av SHS.

Disciplinnämnden är ett beslutsfattande organ på studentkåren som leds av studentkårens inspektor. Nämndens roll är att utreda disciplinära ärenden som SHS styrelse anser är för känsliga eller stora för den själv att behandla.
 
Låter det som något för dig? Skicka in en fritt formulerad ansökan till emilia.winqvist@shs.fi senast 18.1.2022 kl. 10.00! .

Eventuella frågor kan riktas till Emilia Winqvist, kommunikationsansvarig i styrelsen 2021 och kårordförande 2022, på emilia.winqvist@shs.fi