Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 43/2021


SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 43/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 22.12.2021 kl. 15:02 – 16:03

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Sebastian Ståhlberg, Emilia Donner, Fanny Kesti, Sinéad Obrey, Anton Nilsson (anslöt sig till mötet 15:06)

Mötet öppnades kl. 15:02 av kår- och styrelseordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om nominering av kandidater till SHVS delegation.
 • Beslöt om att utnämna utmärkelsen “Kvartalets hankeit” för det sista kvartalet 2021.
 • Beslöt om beviljande av projektbidrag för införskaffning av nya bord till Casa .
 • Beslöt om beviljande av projektbidrag för utökning av studentkårens tillgängliga kommunikationstillbehör.
 • Beslöt om beviljandet av grundandet av “Källargardet”.
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter för institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi. Högskolans rektor tar det slutliga beslutet.
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter för institutionsrådet för företagsledning och organisation. Högskolans rektor tar det slutliga beslutet.
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter för institutionsrådet för marknadsföring och logistik. Högskolans rektor tar det slutliga beslutet.
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter för institutionsrådet för redovisning och handelsrätt. Högskolans rektor tar det slutliga beslutet.
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter för språkcentrets direktion. Högskolans rektor tar det slutliga beslutet.
 • Lediganslående av posten som ekonomi- och förvaltningssekreterare.
 • Beslöt om gällande restriktioner i studentkårens utrymmen med anledning av den rådande coronaviruspandemin. Studentkåren följer de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna framför.

Anmälningsärenden

 • Ordförande Karlsson anmäler att Bilaga 1 samt Bilaga 2 till mötespunkt §7 för möte 43/2021 inte existerar.
 • Ledamot Eriksson anmäler att styrelsen besökt sina kollegor i Stockholm under veckoslutet.
 • Ledamot Ståhlberg anmäler att det ser bittert ut för hans och ledamot Hasselströms mål att uppnå 100 bollnickningar.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Fullmäktigemöte

Daniel Karlsson

 • Skolning och genomgång tillsammans med kårordförande 2022 Emilia
 •  Organisering kring Märkes- och stipendienämndens första möte för 2021/2022, samt agerat mötesordförande under mötet
 • Hållit lite skolning för generalsekreteraren
 • Deltagit på ett extrainsatt möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för coronaviruspandemin
 • Deltagit på Fyramannarådets möte angående valet av Programkommittén för 2022
 • Deltagit på Fyramannarådets möte angående valet av Casa Nostra för 2022
 • Deltagit på Fyramannarådets möte angående valet av Exchange Committee för 2022
 • Deltagit på Fyramannarådets möte angående valet av Idrottskommittén för 2022
 • Hälsat på våra kollegor i SASSE:s styrelse i Stockholm
 • Övervakat julfesten
 • En sista hälsning till Understödsföreningen
 • Arbete kring rekryteringen av en ny ekonomi- och förvaltningssekreterare
 • Börjat sammanfatta året för min del, påbörjat genomgång av ekonomiska ställningen samt budgeten
 • Övriga administrativa uppgifter samt övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Möte med utbildningspolitiskt ansvariga i SSHV
 • Rekryterat studeranderepresentanter för institutionsråden samt språkdirektionen
 • Cases från studerande och hjälpt studeranderepresentanterna
 • Gjort massvis med förberedelser för att ge över utbildningspolitiken till min efterträdare
 • Gjort intyg till alla studeranderepresentanter
 • Gjort förberedelser inför att beställa t-skjortor till studeranderepresentanterna 2022
 • Gett mina tankar om antalet ryggmärken som beställs till utbildningsutskottet till styrelsen 2022
 • Kollat igenom utbildningsutskottets budget och kostnader för 2021
 • Samlat in uppgifter om mötesarvoden på andra universitet från andra studentkårer
 • Gått igenom feedback från frukostevenemanget med utbildningsutskottet och Kylli
 • Gjort förberedelser inför den utbildningspolitiska delen av SHS verksamhetsberättelse 2021
 • Arkiverat och städat upp material från det gångna året samt uppmanat studeranderepresentanter att arkivera utbildningspolitiskt relevant material
 • Arbetat på testamentet till min efterträdare
 • Utrett förbättringsförslag gällande studeranderepresentanter till nästa år
 • Svarat på diverse frågor från Hanken

Daniel Hasselström

 • Haft skolningar för nya styrelsen
 • Har ordnat årets sista källarkväll
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Hälsat på Sasse i Stockholm och rest till Helsingfors med dem och deltagit på SHS Julfest enligt gammal tradition.

Emilia Winqvist

 • Haft skolning för efterträdare
 • Haft möte med Emilia S. 
 • Haft skolning med Daniel
 • Arbete kring rekrytering av ekonomisekreterare
 • Deltagit på canon möte
 • Fixat på sociala medier
 • Gjort shs e-postar
 • Solved problems with the webpage

Alexandra Eriksson

 • Har haft skolning för efterträdare
 • Skrivit verksamhetsberättelsen
 • Tackat våra externa intresseorganisationer och meddelat dom våra efterträdare
 • Varit och hälsat på Sasse i Stockholm, och sedan representerat på julfesten tillsammans med Sasse och Styrelsen

Anton Nilsson

 • Koordinerat bokningar för kommande år och hjälpt med bokningar nu under jullovet. 
 • Ansökt om projektbidrag för nya bord och beställt dem, kommer under jullovet
 • Koordinerat med KSO angående bokningar för kommande år.
 • Diskuterat offert med städerskan om städning av Femman samt beställt städning för januari.
 • Skrivit på testamentet för efterträdaren. 
 • Uppdaterat nyckel situationen till kommande år.
 • Meddelat alla Casa intressenter om ny efterträdare och hur överföringen kommer att ske. 
 • Frågat om en ny offert inom budgeten om ljudsystem till femman och legenda + strobo till Casa.
 • Varit i kontakt med en metal smed för fixande av saker på casa
 • Varit i kontakt med servicebolaget om att föra söndriga bord och stolar bort under jullovet.

Sebastian Ståhlberg

 • Har inte rapporterat att aktiviteter skulle ha uppkommit

Emilia Donner

 • Har inte rapporterat att aktiviteter skulle ha uppkommit

Övriga ärenden

 • Ordförande Karlsson anmäler att SHS officiella badort i Norge är Sola. Konsensus understöder ärendet.

Mötet avslutades 16.03 av kår- och styrelseordförande Karlsson.