Mötesreferat

Mötesreferat fullmäktigemöte 10/2021

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 10/2021

Plats:  Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, mötesrum V106 i Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: 18.11.2021 kl. 17:00

Mötet öppnades av mötesordförande Petteri Tuokila kl. 17:01

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Stora Utskottets ordförande Fanny Kesti beviljades yttranderätt för mandatperiodens fullmäktigemöten
  • Fullmäktige valde Mikael Söderlund och Rolf Nyberg till studentkårens revisor jämte dennes suppleant
  • Fullmäktige valde Anton Nilsson och Kårordförande 2022 till ordinarie inventeringsmän, jämte Daniel Karlsson och Förvaltnings och Underhålls ansvarig i styrelsen 2022 som deras suppleanter
  • Fullmäktige valde studentkårens märkes- och stipendienämnd med följande medlemmar: Inspektor Markus Wartiovaara, Kurator Barbara Hisinger-Jägerskiöld, Kårordförande 2022, Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Felix Anderson, Emilia Sparf, Fanny Hindsberg, Karin Wasström, Eliott Tallqvist, Ville Ruokonen och William Sundell
  • Val av studentkårens kurator bordlades till nästa möte
  • Fullmäktige valde att förkasta styrelseförslaget och Emilia Winqvist utsågs på nytt till styrelsebildare och ärendet remitterades tillbaka till styrelsebildaren.
  • Fullmäktige valde Emilia Donner (från och med 1.1.2022), Matilda Eriksson och Ville Toivari som tilläggsmedlemmar till Stora Utskottet