Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 37/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 37/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 17.11.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Emilia Donner, Sebastian Ståhlberg

Mötet öppnades kl. 10:09 av ordförande Karlsson.

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Lediganslog platsen som ekonomi- och förvaltningssekreterare 18.11-1.12.2021, då nuvarande ekonomi- och förvaltningssekreterare Alexander Therman har meddelat att han önskar avsluta sitt arbetsförhållande vid årsskiftet.

Anmälningsärenden

 • Emilia Donner & Alexandra Eriksson har representerat SHS på Hämäläisosakuntas årsfest.
 • Alexandra Eriksson har deltagit i en tackmiddag för HOAS delegation.
 • Daniel Karlsson redogör att SHS nyvalda Generalsekreterare börjar jobba nästa vecka.
 • FSF förbundsmöte kommer att hållas där styrelseledamot Sebastian Ståhlberg, Emilia Donner, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Emma Lindvall och före detta styrelseledamot Oscar Byman deltar.
 • Daniel Karlsson redogör att Finlands Ekonomers förbundsmöte kommer att ske 19-20.11.2021

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Daniel Karlsson

 • Haft skolningstillfälle för studentkårens nya generalsekreterare
 • Arbete kring integreringen av studentkårens nya generalsekreterare
 • Gått igenom materialet inför Finlands Ekonomers förbundsmöte
 • Administrativt arbete och administrativt arbete i generalsekreterarens bortfall
 • Annan korrespondens

Emma Lindvall

 • Förberedelser inför FSF:s förbundsmöte
 • Arbete med verksamhetsplanen för 2022
 • Möte med studeranderepresentanter
 • Förberedelser för möte 8/2022 med Utbildningsutskottet
 • Rekrytering av studeranderepresentanter till utbildningsrådet/akademiska rådet och universitetskollegiet

Sebastian Ståhlberg

 • Förberedelser inför förbundsmöte
 • Verksamhetsplan 2022

Emilia Donner

 • Möte med Stora Enso och Talenom angående fortsatt samarbete
 • Koordinerat näringslivssamarbeten med kommittémedlemmar, t.ex. ÅFK och PK
 • Representerat SHS på Hämäläis-osakuntas årsfest

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på OLL Förbundsmöte
 • Förberedelsemöte innan FSF förbundsmöte
 • Representerat SHS på Hämäläisosakuntas årsfest
 • Intressebevakningsbriefing
 • Läst igenom material och förberett inför FSF förbundsmötet
 • SHVS “Opiskelukykypäivä”

Daniel Hasselström

 • ​​Planerade de kommande evenemangena på studentkåren och haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget samt fixa el och även fixa 2 vakter till evenemanget. Har fixat ena vakten. 
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen
 • Har haft möte med Heidi’s Bier Bar och planerat Halarkalas på Heidi’s varje tisdag efter Halarutdelningen
 • Har planerat och skapat facebook evenemang för SHS Julveckan
 • Planerat Ordförandeutskottetsmöte som sker den 1.12.2021 kl.17:00-

Emilia Winqvist

 • Deltagit på hankdammen
 • Fixat sociala medierna
 • Svara på förfrågningar till info@shs.fi
 • Förberedelser inför FSF möte
 • Diskuterat med intressenter angående samarbeten av marknadsföring av evenemang
 • Jobbat vidare på hemsidan

Anton Nilsson

 • Koordinering av bokningar under hösten och för inkommande vår
 • Skolningar i ljud och ljus system.
 • Rekrytering av kurator fortsätter

Mötet avslutades av Ordförande Karlsson kl. 10:18.