Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 09/2021

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 09/2021
Plats:  Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: 5.11.2021 kl. 13:00

Mötet öppnades av inspektor Markus Wartiovaara kl. 13:08

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktiges presidium 2021-2022 valdes. Emma Lindvall valdes till fullmäktiges ordförande för 2021-2022, Petteri Tuokila valdes till vice ordförande och Fanny Kesti valdes till andra vice ordförande.
  • Fullmäktige utsåg följande personer till medlemmar av Stora Utskottet: Linn Palmgren, Oskar Eskman, Klaus Ahlgren och Nicolina Massa
  • Emilia Winqvist valdes till styrelsebildare 2022
  • Mötesordförande Tuokila för fram ärendet om valmötet borde genomföras i två delar. Under det officiella valmötet väljs styrelsen och under det andra mötet väljs ordförande för kommittéerna. De två olika mötena kommer ske under vecka 47 och 48

Mötet avslutades kl. 15:53 av mötesordförande Petteri Tuokila.