Blogg

Leder du en av SHS kommittéer 2022?

Inför verksamhetsperioden 1/2022 – 12/2022 lediganslås följande poster:

  • Ordförande för Casa Nostra 2022
  • Skattmästare för Casa Nostra 2022
  • Ordförande för Exchange Committee 2022
  • Ordförnde för Programkommittén 2022
  • Ordförande för Idrottskommittén 2022
  • Ordförande för Informationskommittén 2022
  • Ordförande för Äldremannarådet 2022

Förtroendevalda till dessa poster kommer att väljas på Fullmäktigemötet tisdagen den 23.11.2021 kl. 17:00. Man kan antingen ställa upp direkt på mötet eller skicka en fritt formulerad ansökan till ansokan@shs.fi  senast den 20.11.2021 klockan 15:00. Läs mer om de lediga posterna nedan, sök, och var med och påverka hur SHS 2022 ser ut!

Ordförande & skattmästare för Casa Nostra 2022

CN är SHS officiella festorgan med djupa traditioner och tycke för att ordna bra evenemang för kårmedlemmarna. CN består av presidiet med ordförande, vice och skattmästare samt maximalt 19 övriga medlemmar. Frågor kan riktas till nuvarande CN ordförande Nicole Gustafsson och CN skattmästare Victor Heerman.

Sök till ordförande för Exchange Committee 2022

Exchange Committee är en del studentkårens internationella vinge. Kommittén bidrar till att göra Hanken till ett internationellt universitet genom att integrera utbytesstuderandena med Hankens studentkår. EC består av 20 tutorer och en ordförande som tillsammans jobbar för att göra utisarnas tid vid Hanken så minnesvärd som möjligt!

Om du har frågor angående EC:s verksamhet eller ordförandes uppgifter kan du kontakta nuvarande ordförande Rebecca Laaksonen.

Sök till ordförande för Programkommittén 2022

Som Programkommitténs ordförande får du samla ihop ett fantastiskt team och tillsammans planerar och genomför ni evenemang så som Skojrejs och Hanken Fashion Night. Posten ger dig en möjlighet att utvecklas som ledare och samtidigt får du en massa nya kontakter både på kåren och i företagsvärlden. Din huvudsakliga uppgift som ordförande är att förbereda kommitténs verksamhet och tillsammans med ditt team förverkliga evenemangen. Du har också en chans att introducera nya traditioner inom kommittén och på kåren.

Ifall du har frågor angående uppgiften som PK:s ordförande, tvivla inte att kontakta Paulina Haarala, nuvarande ordförande.

Sök till Informationskommitténs ordförande 2022

Som ordförande för INK är din huvudsakliga uppgift att leda kommittén och tillsammans skapa SHS digitala tidning Hankeiten. Du får även ansvara över diverse mediaprojekt så som INK:s egen podcast och andra projekt som ni planerar inom kommittén. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av SHS eller INK, men intresse för media är önskvärt. Som ordförande har du möjligheten att ta del av den frihet och de förmåner som kommer med ett visst ansvar som förtroendevald i SHS.

Ifall du har frågor angående uppgiften som INK ordförande så tvivla inte att kontakta INK:s nuvarande ordförande Katarina Krokfors.

Sök till Idrottskommitténs ordförande 2022

Är du en organiserad person som tycker om motion och hälsa? Har du nya idéer för SHS idrottsaktiviteter? Anser du att något kan förbättras? Som ordförande för Idrottskommittén ansvarar du för hela kommitténs medlemmar och aktiviteter. Idrottskommittén ordnar allt från stora evenemang så som Pinktober Charity Run och Academic Classic, till mindre evenemang så som veckans svett. Den här posten kommer förstärka din ledarskapsförmåga och ge dig många nya vänner. 

Frågor kan skickas till IK:s ordförande Karin Wasström.

Sök till Äldremannarådets ordförande 2022

Äldremannarådet är ett rådgivande organ, som består av tre till fem medlemmar och som har rätt att rapportera och ge förslag till styrelsen och fullmäktige. Utöver detta stöder ÄMR studentkårens förtroendevalda i kluriga ärenden genom att bl.a. följa upp implementeringen av kårens vision, mission och strategi, utveckla traditioner samt stödja studentkårsaktiva i kårens förvaltning och kontinuitet. 

Om du är intresserad av att vara ordförande för Äldremannarådet 2022 ska du skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Frågor kan riktas till ordförande Julius Tallqvist.

Alla personer kan kontaktas på sin SHS-mail förnamn.efternamn@shs.fi. Tveka inte på att ta kontakt och ställ upp som kandidat för en ordförandepost det kommande året!