Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 08/2021

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 08/2021
Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, V106 på Hanken i Vasa samt SHS Fullmäktige Teams kanal

Tid: Torsdag 4.11.2021 kl. 17:00-19:45

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 17:05

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Nicole Gustafsson, Robin Eriksson och Jonatan Lång valdes till röstgranskare jämte protokolljusterare. Jennifer Holmberg valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska. Fanny Hindsberg valdes till sekreterare för mötet.
  • Fullmäktige valde Sinéad Obrey till studentkårens generalsekreterare
  • Styrelsen presenterade ett första utkast för Verksamhetsplanen 2022
  • Styrelsen presenterade ett första utkast för budgeten 2022
  • Fullmäktige godkände ändringar till Masters’ Committees verksamhetsperiod
  • Fullmäktige godkände ändringar till SHS delegation för FSF förbundsmöte 2021

Mötet avslutades kl. 19:45 av ordförande Nicolina Massa.