Blogg

Ansök om stipendium från Svenska ekonomie studenters stiftelse!

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) ändamål är att vara en förenande länk för studerande vid Svenska handelshögskolan och att stödja studerandes samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål bl.a. genom att dela ut understöd till studerande.

SESS prioriterar och uppmuntrar till ansökningar för ändamål som främjar flera personer eller ett allmännyttigt syfte framom personliga ändamål. Vi lägger även vikt på ändamål som höjer gemenskapen bland studerande på Hanken. I snitt beviljas 500 euro per ändamål / per enskild ansökan. 

Din ansökan bör vara i PDF-format och innehålla uppgifter om vem som söker understöd och till vilket syfte. Ansökan bör tydligt specificera det ansökta beloppet och hur summan skulle användas. Ange också i ansökan om det för ändamålet har beviljats understöd från andra instanser. Om ansökan är projektbaserat önskar vi att du i ansökan inkluderar en budget och projektplan.

Stiftelsen kommer att meddela varje sökande separat om beslut om utdelning. Understödet betalas ut under december. Vänligen notera att stiftelsen kräver rapportering av understödets användning i efterhand.

Skicka ansökan till sess@shs.fi senast den 31.10. 

Frågor kan riktas till stiftelsens styrelseordförande Taneli Immonen (taneli.immonen@shs.fi). 

Svenska ekonomie studenters stiftelse

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att stödja studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär. Dessutom stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och alumner, initiativ kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och aktörer som gynnar stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar flera personer framöver enskilda individer.

Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: Svecasa och Casa Security ( IB Bokhandel). SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar du studierelaterade material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är också delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.

Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd publiceras på SHS.fi