Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 29/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 29/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 21.9.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Emma Lindvall

Mötet öppnades kl. 10:05  av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Uppdatering av studentkårens handbok för den rådande coronaviruspandemin
 • Studentkårens banktjänster samt nätbankstjänster avslutas för studentkårens förra generalsekreterare Kristiane Width 
 • Casa Nostra beviljas undantagslov. Masters’ Committee beviljas undantagslov, så länge en skriftlig ansökan inkommer innan 25.9.2021

Anmälningsärenden

 • Ledamot Eriksson anmäler att SHS förhoppningsvis kommer få en plats i HOAS nya nomineringskommitté.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Rektorskaffe
 • FSF:s höstmöte på torsdag och fredag
 • SSHV på besök i Helsingfors
 • Gulisintagning

Daniel Karlsson

 • Niord styrelsemöte
 • Nordic Board-möte
 • Arbete och möten kring hur rekryteringsprocessen för nya generalsekreteraren ser ut
 • Delegationsmöte inför remissrundan inför FSF förbundsmöte
 • Hjälpt till kring anordnandet av UU-utbildningen
 • Andra administrativa uppgifter och annan korrespondens

Emma Lindvall

 • Delegationsmöte inför remissrundan inför FSF förbundsmöte
 • Skolning i intern intressebevakning för Utbildningsutskottet
 • UU-möte 6/2021
 • Arbete med att skapa ett bildarkiv för UU
 • Möte om att förbättra hemsidans upplägg gällande intressebevakning

Sebastian Ståhlberg

 • FSF remissrunda
 • Högskola i rörelse
 • OLL sektormöte 
 • WSC 
  • Möte
  • Ekonomi

Emilia Winqvist

 • Ordnat kring den nyskaffade kameran och fotografering
 • Gjort på SHS bildarkiva
 • Deltagit på SHS delegationsmöte
 • Hjälpt med G-suites problem
 • Fixat sociala medier
 • Bollat hållbarhetsprojekt
 • Svarat på info@shs.fi frågor och begäran

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren med tanke på att restriktionerna tillåter oss att ordna evenemang med 50% kapacitet
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Deltagit och hjälpt Gekko med Gulisintagningen och efterfesten 
 • Deltagit i internationella ärenden Syl seminarium
 • Deltagit i Hankens installations ceremoni
 • Hjälpt kommande klubbordförande
 • Varit i kontakt med NHHS om kommende årsfest i Bergen
 • Förberett för NHHS årsfest 
 • Varit i kontakt med Sasse om kommande gemensamma evenemang

Alexandra Eriksson

 • Unisport möte med Marika och Mika angående aktuellt under hösten
 • FSF remissrunda
 • Hoas möte med Matti Tujula angående aktuellt tills nästa möte
 • Möte med Alexandra Ohls angående välmåendeveckan
 • Unisport arbetsgruppsmöte angående “Högskolan i rörelse”
 • Koordinerat med välmåendeveckan samt sökt spons till välmåendeveckan

Anton Nilsson

 • Gått igenom med kommitter hur man ordnar evenmang på Casa
 • Varit och övervaka evemang som styrelseövervakare.  
 • Deltagit i FSF höstseminariet.
 • Fixat möblemang till kåren, plus reparerat EY soffan. 
 • Hjälpt CVN med deras video för valet
 • Öppnat upp rekryn för FU-utskottet
 • PK billjettsläpp. 

Emilia Donner

 • Ordnat och övervakat halarprovning för gulisar, utbytesstuderande och magisterstuderande
 • Haft aktiv kommunikation med halarteamets medlemmar och hjälpt dem vid behov
 • Planerat logonas placering på halaren
 • Följt upp budgeten för halarteamet
 • Varit i kontakt med gulisar angående halarbeställningen
 • Varit i kontakt och haft möten med Hanken angående Hanken Network Day och planerat det
 • Varit i kontakt med studentkårens partners som deltar i Hanken Network Day
 • Varit i kontakt med keynote speakern på HND
 • Lediganslagit rollen som marknadsföringskoordinator i Näringslivsutskottet
 • Stött NUs medlemmar i sitt arbete

Mötet avslutades den 21.9 kl  10:13 av ordförande Karlsson.