Nyheter

Kungörelse för fullmäktigeval 2021

Fullmäktigevalet ordnas 25-26.10.2021 med elektronisk förhandsröstning 20-24.10.2021.

Under de egentliga valdagarna kan man rösta elektroniskt från och med 25.10 kl 00.00 till 23.10 kl 16.00.

Man kan även rösta på plats i Hanken 25.10 klockan 11.00-16.00 och 26.10 klockan 11.00-16.00 i Hankens foajé i Helsingfors, Arkadiagatan 22 och i foajén i Vasa Hankens byggnad, ingång från Biblioteksgatan 16.

Den elektroniska förhandsröstningen ordnas 20.10 kl 00.00 – 24.10 kl 23.59.

Anmälningstiden för kandidater börjar 14.9.2021 och sista anmälningsdagen är 3.10.2021 klockan 16.00 då alla kandidatlistor ska vara undertecknade och inskickade elektroniskt i pdf-format till kansli@shs.fi.

På studentkårens hemsida kommer du även att hitta den officiella vallängden. Detta är en lista på alla närvaro anmälda studerande som får ställa upp och/eller rösta i SHS fullmäktigeval i år. Ifall du är osäker på om du är närvaroanmäld och har rätt att ställa upp; vänligen gå och kontrollera att just du finns noterad på listan. Om du misstänker att det finns ett fel i vallängden vänligen kontakta Fanny Kesti, ordförande för CVN, senast 6.10.2021 klockan 12.00.

De kandidater som önskar ingå ett valförbund och de valförbund som önskar ingå en valring skall lämna in en anmälan på detta till centralvalsnämndens ordförande Fanny Kesti (fanny.kesti@shs.fi) eller till valnämnden i Vasa senast 6.10.2021 klockan 16.00, varefter kandidatlistorna publiceras.

Valordningen finns till påseende på studentkårens hemsida under ‘Protokoll och Regelverk’. Som SHS medlem kan du använda dig av användarnamn och lösenord via Shibboleth för att komma åt filen. Kandidaterna och valförbunden får inte göra valreklam på studentkårens officiella anslagstavla.

Vid övriga frågor andående fullmäktige valen vid Svenska handelshögskolans studentkår, ta kontakt med Centralvalsnämndens ordförande ordförande Fanny Kesti (fanny.kesti@shs.fi) .

Ställ upp som kandidat idag genom att klicka länken nedan!