Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 30/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 30/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 29.9.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner

Mötet öppnades kl. 10:07  av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Uppdatering av studentkårens restriktioner med anledning av den pågående coronaviruspandemin
 • Styrelsen röstade om att inga icke Hankeiter ska komma på Inledande festen
 • Styrelsen har beviljat projektbidrag
 • Casa Nostra beviljas undantagslov. 
 • Lediganslagit styrelserepresentanter till Svenska ekonomie studenters stiftelses styrelse

Anmälningsärenden

 • SHS ordnar Nordic Forum i mindre skala tillsammans med KY i Esbo och Helsingfors 9-11.11.
 • Välmåendeveckan ordnas nästa vecka.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Prorektorsmöte
 • NHHS årsfest, där även SASSE och BI närvarade
 • Toppmöte med TF, Codex och Thorax

Daniel Karlsson

 • Nordic Board möte. På mötet bestämdes att Nordic Forum ordnas i en mindre skala i November i Finland. SHS och KY samarbetar kring anordningen av evenemanget.
 • Styrelsemöte med Casa Academica (husbolaget)
 • Möte med presidiet och Äldremannarådets ordförande
 • Möte med EC:s ordförande
 • Möte med MC:s ordförande
 • Adminstrativa uppgifter
 • Övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Möte med presidiet och Äldremannarådet
 • Övervakat Beerolympics-efterfesten
 • Diskussion om tillgänglighetsplanen för högskoleutbildning med FSF
 • Koordineringsarbete med studeranderepresentanterna
 • Koordineringsarbete med studiecirklar i grundkurserna i FLO, nationalekonomi samt ekonomisk matematik
 • Gått igenom feedback från UU-skolningen i intern intressebevakning
 • Översatt enkäten om hur studerande vill att framtidens studier ska se ut till engelska
 • Börjat förbereda UU-möte 7/2021
 • Gjort om intressebevakningens del på shs.fi så att informationen är mer lättillgänglig och strukturerad
 • Arbete med att skapa ett bildarkiv för UU
 • Jobbar fortfarande på att studerande ska få tillgång till Hankens regelverk
 • Utreder fortfarande ärendet med mötesarvoden till studeranderepresentanter

Sebastian Ståhlberg

 • OLL 
  • Sektorträff
   • Liikkuva korkeakoulu
   • Förbundsmöte
  • Förbundsmöteshandlingar
 • FSF
  • Tillgänglighetsplan för högskolesduderanden
 • Övervakat Beerolympics

Emilia Winqvist

 • Deltagit på Hankens hållbarhetsgruppen möte och diskuterat bland annat el avtalen på campusarna
 • Planerat program för World Food Day
 • Deltagit på kommunikations sektorns FSFs veckomöte
 • Gjort nya G-suites användare och hjälpt med lösenord
 • Samlat in material för nyhetsbrevet
 • Gjort monday update samt andra inlägg på SHS sociala medier
 • Uppdaterat info tavlorna på Studentkåren
 • Hjälpt med frågor som kommit till info@shs.fi
 • Marknadsfört diverse evenemang 
 • Hjälpt med inloggningar till shs.fi

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren med tanke på att restriktionerna ändrar till full kapacitet
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter till evenemanget.
 • Deltagit i Nordic Board möte var vi beslöt att ordna ett “Mini Nordic Forum” den 9.11-11.11.2021 i Finland tillsammans med KY, var huvudfokusen skulle vara att planera Nordic Forum 2022 och se till att traditionen inte dör ut. 
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Koordinerat special lovs ansökningar
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen 
 • Möte med HankMintons nya klubbordförande
 • Varit i kontakt med NHHS efter deras årsfest i Bergen och planerat kommande gemensamma evenemang
 • Varit i kontakt med Sasse om kommande gemensamma evenemang under hösten
 • Deltagit i Beer Olympics 

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på OLL sektor träff
 • Diskuterat om handlingarna inför förbundsmöte
 • Unisport intervju med Mikko Myllys angående förbättringsförslag
 • Det svenska språket lyfts upp 
 • Deltagit på FSF diskussion angående tillgänglighetsplanen för högskolestuderanden
 • Gjort Facebook evenemang till välmåendevekckan
 • Koordinerat klubbar och kommitteer inför välmåendeveckan
 • Koordinerat med Kylli och Unisport gällande välmåendeveckan

Emilia Donner

 • Ordnat och deltagit i Hanken Network Day
 • Hjälpt halarteamet och skickat halarbeställningen
 • Kontakt med partners
 • Deltagit i Beer Olympics

Anton Nilsson

 • Fixat soffan på kåren/ fixed the Kår sofa

Mötet avslutades den 29.9 kl  10:42 av ordförande Karlsson.