Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 27/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 27/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 8.9.2021 kl 10:02-10:30

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Emma Lindvall, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: Winqvist informerar att styrelsen hälsade på SSHV gulisintagning och hade en mycket vällyckad kväll tillsammans.

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Valde att utse sitt förslag av SHS delegationens medlemmar till FSF förbundsmöte i Esbo den 19-20.2021. Ärendet beslutas av studentkårens fullmäktige på sitt nästa möte den 14.9 kl 17:00
  • Casa Nostras projekt bidrag beviljades
  • Valde att tillåta Patria att sponsorera SHS halare 2021
  • Nicole Gustafsson valdes som studeranderepresentant till institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi
  • Beviljade Exchange Committee undantagslov till intern efterfest i femmans bastu efter deras Welcome Dinner torsdagen den 9.9

Övriga ärenden:

  • Inga överiga ärenden.

Mötet avslutades kl 10:30 av ordförande Karlsson.