Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 26/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 26/2021

Plats: E-post

Tid: 3.9.2021 kl 21:30- 12:40 (4.9.2021)

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Emma Lindvall, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 21:30 av ordförande Karlsson

§ 6 Anmälningsärenden 

  • Inga anmälningsärenden 

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Valde att lediganslå posten som SHS generalsekreterare ledignalsås
  • Uppdaterade studentkårens restriktioner i samband med COVID-19 pandemin till följande:

Studentkåren lättar på sina coronarestriktioner så att de följer det senaste beslutet från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Beslutet träder i kraft 4.9.2021 och gäller till och med 30.9.2021 om inte studentkårens styrelse bestämmer annat

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 12:40, den 4.9 av ordförande Karlsson.