Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 25/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 25/2021

Plats: SEB- Studentkåren, Sanduddsgatan 7A, våning 2

Tid: 1.9.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Emma Lindvall, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Beslut att bevilja undantagslov för Casa Nostra enligt ansökan
  • Beslut att SHS inte kommer att delta i ställningstagandet angående brister i Sisu

Inga övriga ärenden.

Mötet avslutades den 1.9 kl  10:06 av ordförande Karlsson.