Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 28.04.2021 kl. 10:00

Närvarande: Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.01 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Lindvall anmäler att Utbildningsutskottet har haft sin första virtuella huvudämneskväll med ungefär 80 deltagare. 

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Årets andra ‘kvartalets Hankeit’ lediganslås på studentkårens sida i 10 vardagar.
 • Posten som ordinarie studeranderepresentant i språkdirektionen lediganslås på studentkårens hemsida.
 • Baserat på informationen som presenterats för styrelsen, beviljas inte studentkårens fullmäktiges första och andra vice ordförande att automatiskt kunna ta kursen Voluntary Work.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Fullmäktige möte
 • Pampas Nationaldag

Daniel Karlsson

 • Hjälpt till kring anordnandet av huvudämneskvällen med SHS och SSHV.
 • Skrivit tal som kommer att framföras tillsammans med de andra studentkårerna i huvudstadsregionen den första maj och som kommer att sändas via Yles TV- och radiokanaler.
 • Gjort en videohälsning till KY:s årsfest.
 • Deltagit på möte tillsammans med Yle angående festligheterna kring vappen.
 • Börjat skriva text till nästa numret av Nötte.
 • Övrig korrespondens och mindre möten.

Emma Lindvall 

 • IBU-möte med tema kommunalval
 • Gjort en videohälsning till KY:s årsfest
 • Fortsatt planera och ordnat huvudämneskväll för gulisarna, blev mycket lyckat med cirka 80 deltagare
 • Förbereder presentation av Utbildningsutskottet
 • Arbete relaterat till lediganslående av studeranderepresentantpost
 • Marknadsfört enkäten om studierna efter pandemin

Emilia Winqvist

 • Hjälpt till med arrangemangen under välmående veckan t.ex. brunchen samt material för sociala medierna
 • Utrett vissa tekniska problem på G-suites och hemsidan
 • Gjort SHS e-postar åt nya kåraktiva
 • Haft takeover på Niords instagram
 • Fortsatt med arkiv dyket och gallringen av dokument som inte behöver sparas längre
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse frågor angående verksamheten
 • Påbörjat material insamlingen för nyhetsbrevet
 • Skött övriga sociala medier, hemsidan och G-suites relaterade ärenden

Daniel Hasselström

 • Möte med Yle om streamen som kommer att ske på Valborgsmässoafton Kl.17:45-18:15 på Yle Areena
 • Fixed a Zoom license to SHS for a virtual Vappen
 • Preparerat för Vappen Sitzen

Emilia Donner

 • Köpt material till vappen och survival kit:en
 • Gjort material och marknadsfört vappen på sociala medier
 • Möte med Yle
 • Deltagit i huvudämneskvällen
 • Koordinerat och kommunicerat med sponsorer för vappen
 • Jokapaikanhöylä på kåren

Anton Nilsson

 • Legenda: 
  • Rivningen av legendas kök har påbörjat, alla skåp är nedtagna och färdigt i bitar får sortering
  • Varit i kontakt och med med husbolaget om att fixa bort elen från köket och vatten rör som inte bör vara kvar. 
 • Arkivdyket: 
  • Fortsatt gallring av dokument. Gallringen är gjord till ca 80% nu.
  • Markus Nyberg har hjälpt till med att avgöra vad som behövs sparas och med beställning av lådor med lås som far till bränning efteråt.
 • Casa Kök: 
  • Offerten godkänd. Väntar på exakt tidtabell från renoverings bolaget när de kan påbörja och slutföra renovationen
  • Under tiden har köket tömts på allt löst material och en grundstädning av skrubbning av utrustningen påbörjas.
  • Varit i kontakt med Stenkaka angående billigare begagnad köksutrustning som kanske kan användas i köket. 

Alexandra Eriksson

 • Koordinerat och planerat under välmåendeveckan
 • Planerat och fixat Feel good brunch
 • Deltagit på sopo-live

Sebastian Ståhlberg

 • World Student Capital
  • Betalningar och allmänt virrvarr
  • Påbörjat bokslutet
 • Kommunalval
 • Hjälpt till med huvudämneskvällen 
 • Vapaavuori vappen hälsning
 • Intressebevakningsutskottets kaffestund
 • Marknadsfört medlemsundersökningen

Övriga ärenden:

 • Hankens HR assistent har förfrågat ifall studentkåren är intresserade att delta i ‘Kilomterikisa’. Kilometrikisa är en lekfull tävling mellan olika arbetsgemenskaper, föreningar, klubbar eller kaveriporukkan etc, där deltagarna skriver ner de kilometrar och minuter som de cyklat och ökar därmed det egna lagets saldo. Styrelsen kommer att delta i tävlingen samt marknadsföra tävlingen till studentkårens medlemmar på sociala medier.

Mötet avslutades kl  10.15 av ordförande Karlsson.