Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 12/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 12/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 1.4.2021 kl. 10.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.06 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden.

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen tog beslut om att konfiskera kårnycklar av tre personer till slutet av augusti som följd av överträdelse av SHS rådande riktlinjer för användning av kårutrymmen. En av dessa tilldelades även en skriftlig varning på grund av upprepad överträdelse.
 • Ny mötestid för nästa styrelsemöte fastställdes till att vara torsdagen den 8.4 kl 11:30
 • Posten till CVN ordförande lediganslås på studentkårens hemsida
 • Kiril Kuhanen har valts till studentkårens nya deltidsposition som försäljningskoordinator

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Fullmäktigemöte
 • Strategi veckoslut i Pargas

Daniel Karlsson

 • Skrivit kvartalsrapport till Understödsföreningen
 • Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för Covid-19
 • Deltagit på möte med Yle angående vappen
 • Haft möte med Hanken angående vappen
 • Deltagit på Oxford Leadership Program

Emma Lindvall

 • Rekrytering av nya studeranderepresentanter
 • Hjälpt Hanken hitta huvudämnesstuderande för takeover på sin IG
 • Planerat huvudämneskväll
 • Planerat enkät om framtidens högskola
 • Diverse språkgranskning
 • Cases från studerande
 • Planerat studiecirklar
 • Kollat på Opintopalkinto
 • Arbetat för att få tillgång till Hankens regelverk
 • Gjort informationsmaterial om Sisu
 • AOL-möte
 • SESS förvaltningsrådsmöte
 • Deltagit i Oxford Leadership

Daniel Hasselström

 • Planerat Vappen
 • Möte med Yle
 • Möte med Hanken angående Vappen
 • Fått Finlands Ekonomit, NIORD och Nuoret Yrittäjät som huvudsponsorer till Vappen
 • Beställt banderoller och jackor för Vappen

Emilia Winqvist

 • Skickat stiftelse ansökningar för olika projekt
 • Fixat kring april skämt samt påskprogram
 • Jobbat vidare med TF på hållbarhets projektet
 • Deltagit på FSFs två dagars sektor träff för kommunikation
 • Skött sociala medier samt hemsidan

Emilia Donner

Anton Nilsson

 • Skickat stiftelse ansökningar för olika projekt
 • Offerter för renoveringen av köket
 • Påskäggsjakt på hemsidan

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på Unisports johtokunta
 • Möte med SHS Kylli Teddy Broman
 • Möte med Hankens stödtjänster Lisa Enckell och Alexandra Ohls
 • Planering av välmåendeveckan

Sebastian Ståhlberg

 • WSC budgetmöte, igen.
 • Kommunalvals stuff
  • Kontakt med kandidater
  • Debattledare 
  • Kontakt med FSF och HYY om internationella studerande
 • Oxford kurs

Övriga ärenden:

 • Uppdatering av framtida samarbetet mellan AIESEC och SHS.rf framställdes av Generalsekreterare Width

Mötet avslutades kl 10.56 av ordförande Karlsson.

Vid mötesreferatet har en punkt omformulerats 2.4.2021 kl. 10:02.