Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2021

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 3/2021

Plats: Microsoft Teams

Tid: Tisdag 30.3.2021 kl 17:00

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 17:02.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Budgetuppföljning av Q1 hölls
  • Studentkårsavgiften för läsåret 2021 – 2022 fastställdes
  • Robin Eriksson och Emilia Sparf valdes som suppleanter till posten som studeranderepresentanter till Unikollegiet
  • Styrelsens utbildningspolitiskt ansvarige Emma Lindvall informerade gällande valprocessen av studeranderepresentanter till Hankens styrelse

Övriga ärenden:

  • Fullmäktige har sitt nästa möte den 22.4, varefter den virtuella Pre-Pampas sitzen kommer att hållas och fullmäktigeledamot är välkomna att delta på.
  • Ordförande Massa påminner fullmäktige att fylla i pollen gällande fullmäktige gemensamt virtuellt program
  • Val av IHD ordförande kommer att skjutas upp till Maj mötet, eftersom att IHD veckan i sig själv har skjutits fram till april
  • Information om tillsättande av en arbetsgrupp för att revidera märkes och stipendiereglementet samt kårpampsreglementet
  • Generalsekreterare Width påminner att fullmäktigeledamot avhämtar sina k-market presentkort

Ordförande Nicolina Massa avslutade mötet kl 19:01.