Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 2/2021

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 2/2021
Plats: Microsoft Teams
Tid: 17:00

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 17:02.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet

  • Protokolljusterare jämte rösträknare på Teams: Annika Lindström och Eliott Tallqvist
  • Fanny Kesti valdes till skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
  • Valde Stefan Anderson som SESS sakkunnig för mandatperioden 2/2021 – 12/2023
  • Förde diskussion kring val av medlemmar till SHS märkes- och stipendienämnd
  • Styrelsens implementeringsplan 2021 godkändes med fullmäktiges tillägg
  • Valde Erik Holmberg till Gulnäbbskommitténs ordförande 2021 

Beslutade utdelande av följande märken på förslag av märkes- och stipendienämnden

  • Intressebevakningsmärket i guld
  • Intressebevakningsmärket i silver

Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl 21:12 av ordförande Nicolina Massa