Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 6/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsemöte 6/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 10.02.2021 kl. 09.26-10.54

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width, 

Mötet öppnades kl.09.26 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Nilsson informerar att basturenoveringen har genomförts.

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen diskuterade med SHS inspektor Markus Wartiovaara om studentkårens topp tre prioriteringar för sitt verksamhetsår 2021, varav de tre största teman som diskuterades var hållbarhet, välmående och samhörighet. 
 • ÅFK:s ansökan om projektbidrag förkastades.
 • WCS beviljades att bli en ny klubb på SHS.
 • Felicia Kaustinen valdes som suppleant studeranderepresentant till insitutionsrådet för markandsförng och logistik.
 • Emilia Donner valdes som ordinarie studeranderepresentant till institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi.
 • Två poster som studeranderepresentant (suppleant) i universitetskollegiet lediganslogs.
 • Post som studeranderepresentant (suppleant) i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt lediganslogs.
 • Emma Lindvall och Emilia Winqvist valdes som medlemmar till SESS förvaltningsråd för mandatperioden 1/2021-12/2022.
 • Styrelsen beslöt att SHS inte ingår samarbete med företaget Zevoy AB.
 • Enligt röstningförarandet ges löneförhöjning åt Generalsekreteraren.
 • Intressebevakningsutskottet har önskat att använda SEB mötesutrymmet 3.3 kl 9-11.15 och för 9+1 på kåren. Därtill önskas fysiska möten så väl den 11.3 samt den 18.3 för att bland annat planera valdebatten inför kommunalvalet samt välmåendeveckan. Styrelsen beviljade ansökan.
 • Casa Nostras ansökan om projektbidrag avslogs.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på FSF:s öppningsseminarium
 • Haft strategidag
 • Prorektorsmöte
 • Budgetmöte
 • Möte med fullmäktiges presidium

Daniel Karlsson 

 • Deltagit på möte med Hankens arbetsgrupp gällande riktlinjer för Covid-19
 • Deltagit på ledningssektorns möten under FSF:s öppningsseminarium
 • Haft inventering av kårens utrymmen med Filip Jägerroos och Anton Nilsson

Emma Lindvall

 • Arbete med Årets föreläsare
 • Rekrytering av och möten med nya studeranderepresentanter
 • Skrivit och spelat in tal till SHS årsfest
 • Skrivit och spelat in hälsning till VYY:s årsfest
 • Arbetat med implementeringsplanen
 • Varit med i filmning av marknadsföringssatsning för att locka studerande från Sverige och Åland till Helsingfors

Emilia Winqvist

 • Möte med Michaela von Wendt om årsfest video
 • Kick-off för PR inom kåren
 • Deltagit på 3 sektor möten inom sina ansvarsområden
 • Skickat ut styrelsen hälsning åt alla vänföreningar/studentkårer/nationer och Hanken
 • Jobbat vidare på samarbetet inom hållbarhet med TF
 • Övriga some uppdrag och G-suites problem

Alexandra Eriksson

 • UniSport webinarie
 • HOAS möte angående deras nya straegi
 • WSC möte angående budgeten

Emilia Donner

 • Möten med olika företagsrepresentanter och andra viktiga intressenter
 • Planering och genomförande av första Company of the Week detta år med Stora Enso
 • Planering inför Vappen 2021

Anton Nilsson

 • Nyckel kaos fortsätter ännu ca 37 nycklar att samla in.
 • Arkivdyck och årsfest videoeditering i full gång
 • Inventering för 2020 gjord

Daniel Hasselström

 • Vappen21-Team Kick-off
 • Koordinerat “Halarutdelningsveckan”
 • Koordinerat SHS stegtävling med Nylands Nation

Sebastian Ståhlberg

 • Möte med studerandenas idrottsförbund
 • Möte med World Student Capital 
  • Redogörelse om ekonomin samt ekonomianvändningen
  • I kontakt med dess medlemsorganisationer om bland annat mängden studerande inom föreningarna
 • Motionstutorsdag
  • Möte med Idrottskommitténs vice ordförande
 • Planerande av kommunalvalets samt dess inverkan på SHS
  • I kontakt med informationskommittén om möjligt samarbete

Övriga ärenden:

 • Winqvist informerar Rektor Karen Spens kommer att vara med att rösta tillsammans med SHS styrelseordförande Karlsson och fullmäktigeordförande Nicolina Massa under kommunalvalets röstnings förfogande.
 • Ståhlberg föreslår att styrelsemötet 3.3 flyttas till kl 08.00.
 • Officiella mötet inbokat för den 24.2 flyttas till 23.2 kl 14:00

Mötet avslutades kl 10.54 av ordförande Karlsson.