Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 1/2021- Konstituerandemöte

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 1/2021
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A våning II och Microsoft Teams
Tid: 11.1.2021 kl. 08:00
Närvarande:
Daniel Karlsson, Alexandra Eriksson, Emma Lindvall, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Daniel Hasselström, Anton Nilsson, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Emilia Hattula, Kristiane Width


Mötet öppnades kl. 08:04 av Daniel Karlsson
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Winqvist och Lindvall valdes till protokolljusterare jämte rösträknare
 • Emma Lindvall valdes till vice ordförande för SHS styrelse 2021
 • Styrelsen uppgjorde en befattningsbeskrivining:

Daniel Karlsson, SHS ordförande

Sebastian Ståhlberg, Högskolepolitik

Emilia Donner, Näringslivsansvarig

Anton Nilsson, Förvaltning och underhåll

Emma Lindvall, Utbildningspolitik  och Vice- ordförande

Emilia Winqvist, Kommunikation och hållbarhet

Daniel Hasselström, Evenemang och internationella ärenden 

Alexandra Eriksson, Socialpolitik 

 • Styrelseordförande Daniel Karlsson, vice ordförande Emma Lindvall och Generalsekterare gavs tillsammans rätt att teckna studentkårens namn
 • Emilia Donner gavs fullmakt att teckna studentkårens namn i ärenden som berör sponsoravtal med företag
 • Daniel Karlsson beviljas kontorättigheter till SHS bankkonton. Fanny Hindsbergs rätter till samma konton upphör
 • Styrelseordförande Karlsson och generalsekreterare Width beviljades bankkort till studentkårens konto
 • Daniel Karlsson valdes som SHS ordinarie representant till Finlands Ekonomernas förbundsmöten under 2021. Emilia Donner och Emma Lindvall valdes till suppleant representanter
 • Daniel Karlsson valdes som årets representant i styrelsen till Ekonomiföreningen Niord
 • Daniel Hasselström valdes till klubbansvarig för SHS under verksamhetsåret 2021
 • Daniel Hasselström valdes till ordförande för SHS ordförandeutskottet för 2021
 • Emma Lindvall valdes som ordinarie studeranderepresentant till Committee of Teaching Excellence för verksamhetsåret 2021
 • Eliott Tallqvist valdes som ordinarie studeranderepresentant till examensnänden på Hanken. Emma Lindvall valdes som hens suppleant för verksamhetsåret 2021
 • Daniel Hasselström valdes som ordinarie representant till SMG för 2021. Alexandra Eriksson valdes som hens suppleant till SMG för 2021
 •  Emma Lindvall valdes som studeranderepresentant till Hankens disciplinnämnd och etiska kommitté
 • Alexandra Eriksson valdes till suppleant representant av SHS till HOAS delegationen för 2021
 • Daniel Hasselström och Alexandra Eriksson valdes till jämlikhets- och trakasseriombud inom studentkåren under verksamhetsåret 2021
 • Alexandra Eriksson valdes som representant till YTHS Terveystyöryhmä sibelius
 • Alexandra Eriksson valdes som SHS representant till UniSports ledningsgrupp för verksamhetsåret 2021
 • Styrelsen 2021 valde att delvis hyra ut lokalen Casa Academica
 • Ansökningstiden för klubbidrag tar slut när kårmässan slutar söndagen den 21.2.2021 kl 23:59. Klubbidrags ansökningstiden sker i två omgångar under året och och den totala budgeten för klubb bidrag är 6000 euro för verksamhetsåret
 • Kårmässan inträffar vecka 5 2021 som ett virtuellt evenemang
 •  Emma Lindvall valdes till SHS representant i AOL för verksamhetsåret 2021
 • Eliott Tallqvist valdes som ordinarie och Emma Lindvall till suppleant studeranderepresentanter för 2021
 • Emma Lindvall valdes som ordinarie och Sebastian Ståhlberg till suppleant studeranderepresentanter för 2021
 • Daniel Hasselström valdes som ordinarie och Alexandra Eriksson till suppleant studeranderepresentanter för 2021 i direktionen för enheten för internationella ärenden och externa relationer
 • Sebastian Ståhlberg valdes som SHS representant till Studerandenas Idrottsförbund rf. (OLL) för verksamhetsåret 2021
 • Emilia Winqvist valdes som studerandrerepsentant till Hankens Green office för verksamhetsåret 2021

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har haft sitt konstituerandemöte för verksamhetsåret 2021.

Överiga ärenden:

Uppdateringar av studentkårens restriktioner gällande COVID-19 viruset. Hanken kommer att fortsättningsvis var stängd under hela Januari 2021, förutom undantagsfall vid Examinarium. SHS förlänger sina restriktioner (fastslogs av styrelsen 2020) tills den 31.1.2021 och håller ett förberedande möte före februari för att uppdatera studentkårens restriktioner framöver. 

Äldramannrådet ordförande Tallqvist hälsar och jobbar gärna med styrelsen 2021 med frågor och angelägenheter. 

Fullmäktigeordförande Massa hälsar från fullmäktiges presidium och väntar med iver att jobba med den nya styrelsen under året.

Daniel Karlsson avslutade mötet kl 08:47.