Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 34/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 34/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 09.12.2020 kl. 11:30

Närvarande:
Fanny Hindsberg, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width, Joakim Kiuru, Oscar Byman

Mötet öppnades kl. 11:32 av Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen utsåg Ida Havunta till årets fjärde och sista ”Kvartalet Hankeit”
 • ÅFK gavs godkännande att använda SHS emblem
 • Styrelsen beslöt att bevilja 200€ i projektbidrag för ÅFK
 • Styrelsen valde Taneli Immonen till SESS styrelseordförande för 2021
 • Styrelsen valde Alexandra Eriksson till representant i Unisports direktion för verksamhetsåret 2021

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma aktiviteter

 • Förberett sista utkast av verksamhetsplanen och budgeten för 2021
 • Förberett och dragit utbildningar till styrelsen 2021
 • Deltagit i rektorskaffet 8.12, tack för året, last updates och styrelsen 2021 presenterade sig

Fanny Hindsberg

 • Filmat in SHS och de andra student- och studerandekårernas självständighetsdagshälsning, samt skrivit och gett ett tal vid denna inspelning
 • Deltagit i infossessioner gällande Positive Impact Rating – enkäten som SHS och därmed Hanken deltar i igen
 • Förberett och sammankallat märkes- och stipendienämnden med Gensek

Oscar Byman

 • Förberedelse inför unikollegiets möte 8.12 
 • Deltagit på Kopo-live
 • Hjälpt Fanny med tal, texter

Eliott Tallqvist

 • Varit i kontakt med utexaminerade medlemmar av SHS disciplinnämnd
 • Förberedelser inför UU 8/2020 möte
 • Deltagit på CVS:s Digivisio 2030 webinarium
 • Möte med representant från HOTIT OPIT projektet gällande Yoop-verktyget
 • Förberedelser och koordinering inför Universitetskollegiets decembermöte

Joakim Kiuru

 • Förnyat samarbetskontrakt med SEB
 • Haft möte med Hankens näringslivsteam
 • Hjälpt till med rekryteringen av NU 2021

Maisa Dyhr

 • Deltagit på Unisports direktions möte, SHVS HKI-Esbo direktions möte och SHVS-utvidgnings info
 • Fixat på StödHankeit-projektet och informerat SHS medlemmar om ändringar i SHVS avgiften (genom infobrevet)
 • Koordinerat Joulupuu-insamlingen och hjälpt med Julveckans some

Nea Olsson

 • Sista ordförandeutskottets möte med nya och gamla ordföranden
 • Genomgång av feedback
 • Nya styrelsen utbildning
 • Studerandenas självständighetsdagens fackeltåg, filmning och some
 • Julveckan online→ koordinering

Filip Jägerrroos

 • Hela casa manualen + mini manualer översatt till engelska
 • Möte med: husbolaget, potentiell klubb för att använda KSO bändutrymme
 • Hanken bordäventyr med Generalsekreterare “Kristi”, kårens WC fixat
 • Avbokningar av våra utrymmen… (informering, praktikaliteter)

Axel Toukkari

 • Koordinerat sociala medierna
 • Finslipat på hemsidans engelska sida
 • Gjort material och hjälpt kommitteer med sin rekrytering
 • Gjort kåraktivsrekryteringsvideo med alumner

Övriga ärenden

 • Coronarestriktioner
 • SHS representanter i WSC: Sebastian Ståhlberg ordinarie, Alexandra Eriksson suppleant

Mötet avslutades kl. 11:45