Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 32/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 32/2020

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 17.11.2020 klockan 11.30

Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width

Mötet öppnades kl.11.30 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

-Alfred Söderman väljs till suppleant studeranderepresentant  till institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Arbetat och presenterat första utkast av förslag på verksamhetsplan och budget för 2021
 • Promoa styrelsen och styrelse rekryteringen på shs.fi, SHS Instagram och SHS Facebook
 • Planerat utbildning för nya styrelsen samt slutförande av projekt som är på hälft

Fanny Hindsberg

 • Möten med Gensek, FM ordförande, studerande repsen i Hankens styrelse Rasmus Sinnemaa
 • Delegationsmöte inför FSF förbundsmöte, möte med kylterihuone, KY och ÅAS, förberedelser inför förbundsmötet och deltagande i FSF förbundsmöte 12 – 13.11
 • Gått igenom material för Finlands Ekonomers förbundsmöte som är 21.11

Oscar Byman

 • Möte angående system för klubbverksamhet
 • Delegationsmöte inför FSF förbundsmöte, möte med kylterihuone, KY och ÅAS, förberedelser inför förbundsmötet och deltagande i FSF förbundsmöte 12 – 13.11
 • Möte med Gun Oker-Blom från Utbildningsstyrelsen gällande svenskspråkig utbildning i Finland 

Eliott Tallqvist

 • Möte med institutionsrådsrepresentanterna för marknadsföring och logistik
 • Möte med Gun Oker-Blom från Utbildningsstyrelsen gällande svenskspråkig utbildning i Finland 
 • Delegationsmöte inför FSF förbundsmöte, möte med kylterihuone, KY och ÅAS, förberedelser inför förbundsmötet och deltagande i FSF förbundsmöte 12 – 13.11

Joakim Kiuru

 • Koordinerat kontraktförnyelser med bl.a. SEB, BearingPoint, Deloitte och Finlands Ekonomer
 • Möte med Akseli Manninen från KYs styrelse för att få noggrannare information om deras försäljningskoordinator
 • Deltagit på Niords styrelsemöte

Maisa Dyhr

 • Deltagit på möte med SportsNetwork och HOAS
 • FSFs förbundsmöte (2 dagar)
 • Veckan för psykisk hälsa -kampanjen

Nea Olsson

 • Genomgång av säkerhetsplaner
 • Koordinerat och planerat Julveckan
 • Två st Studerandenas självständighetsdagens fackeltåg -möten
 • Möte med Sportnetwork

Filip Jägerrroos

 • CASA MANUAL KLART! Straffsystem + minimanualer för alla våra utrymmen. 
 • Juha Vesa klassiker
 • Husbolagskoordinering och diskussion

Axel Toukkari

 • Koordinerat sociala medierna
 • Finslipat på hemsidans engelska sida
 • Uppdaterat SSL certificate
 • Med Maisa D. lanserat stysse rekryvideon
 • Samlat kårbilder från diverse källor till “kårminnet” hårdskivan samt till femmans ramar

Övriga ärenden

 • Jägerroos informerar att Casa manualen har skrivits färdigt och innehåller 37 sidor. 
 • Styrelsen har uppdaterat studentkårens corona restriktioner gällande evenemang till SHS hemsidan.

Mötet avslutades kl. 11.32  av ordförande Hindsberg