Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 10/2020

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 10/2020
Plats: Auditoriet Maxen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt Microsoft Teams.
Tid: 6.11.2020 kl. 15:00
Mötet öppnades av studentkårens kurator Barbara Hisinger-Jägerskiöld kl. 15:03
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktiges presidium 2020-2021 valdes. Nicolina Massa valdes till fullmäktiges ordförande för 2020-2021, Lydia Nystén valdes till vice ordförande och Emilia Hattula valdes till andra vice ordförande.
  • Fullmäktige utsåg följande personer till medlemmar av Stora Utskottet: Felix Anderson, Elsa Kuula, Robin Bertzen, Fanny Kesti, Timothy Tedestam, Emilia Winqvist, Kiril Kuhanen och William Sundell.
  • Daniel Karlsson valdes till styrelsebildare 2021.
    Övriga ärenden
  • Ordförande Massa för fram ärendet om valmötet borde genomföras i två delar. Under det officiella valmötet väljs styrelsen och under det andra mötet väljs ordförande för kommittéerna. De två olika mötena kommer ske under vecka 47 och 48.
  • Joy informerar om att det finns problem med den engelskspråkiga delen av hemsidan. Fullmäktigeledamot visar sin uppskattning.
    Mötet avslutades kl. 17:35 av ordförande Nicolina Massa.