Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 30/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 30/2020
Plats: E-post möte
Tid: 5.11.2020 kl. 13:00

Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru

Mötet öppnades kl. 13:00 av Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beslöt att bevilja HankFutsal projektbidrag för bokning av fotsbollsplan i Mejlans

Mötet avslutades kl. 13:59