Blogg

Psst! Kommer du ihåg på våren då vi snackade om insamling av data för SHS nya strategi?

Psst! Kommer du ihåg på våren då vi snackade om insamling av data för SHS nya strategi?

Nu har den nya strategin för 2021-2025 blivit godkänd i fullmäktige och går att hitta på SHS.fi!  
Strategin innehåller en uppdaterad mission & vision för SHS, våra värderingar och fem strategiska teman. 

Mission: SHS förbereder alla hankeiter för en betydelsefull framtid samtidigt som vi skapar minnen och får vänner för livet. 
 
Vision: SHS är en välkomnande gemenskap där alla medlemmar engagerar sig och skapar nätverk, minnen samt kompetens för framtiden. SHS är en modig och framåtsträvande aktör som gör hankeiternas röst hörd. 

Värderingar
Vi värdesätter vår gemenskap 
Vi är modiga  
Vi skapar minnen för livet  
Vi bär vårt ansvar  
Vi är jämlika 
 
Strategiska teman 
 
Stark intressebevakning – SHS bevakar sina medlemmars intressen både på Hanken och i samhället  
Engagemang – SHS ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i 
Kompetens – SHS strävar efter att bygga kompetens i all sin verksamhet 
Internationalisering  SHS är en välkomnande gemenskap för internationella studerande 

och stöder sina medlemmar i att bygga internationella nätverk 
Oförglömligt studieliv – SHS är Finlands roligaste studentkår 
 
Kolla in hela strategin här:


Frågor kring strategin kan riktas till oscar.byman@shs.fi