Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 24/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 24/2020
Plats: Haukilahdenkatu 1A Microsoft Teams
Tid: 18.09.2020


Närvarande: 14:01
Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Eliott Tallqvist, Nea Olsson och Kristiane Width
Mötet öppnades kl. 14:01 av Fanny Hindsberg


Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Föreslått två studeranderepresentanter till SESS styrelse för mandatperioden 9/2020-8/2022. Fullmäktige tar beslut om ärendet
  • Föreslått SHS delegationens medlemmar till FSF förbundsmöte. Fullmäktige tar beslut om ärendet

Inga överiga ärenden diskuterades

Hindsberg avslutade mötet kl 14:14