Mötesreferat

Mötesreferat till styrelsemöte 23/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 23/2020
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A våning II och Microsoft Teams
Tid: 16.09.2020

Närvarande:
Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Joakim Kiuru, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari och Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 12:01 av Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beviljade fullmakt till myndighet för digitalisering och befolkningsdata
 • Lediganslog kvartalets Hankeit
 • Beviljade undantagslov
 • Beviljade projektbidrag

Styrelsens aktiviteter:

 • Gemensamma aktiviteter: Representerat på gulismässan och intagningar i Vasa och Helsingfors, deltagit i Ordförandeutskottets kickoff, FM aftonskola, prorektorsmöte och Rektosrkaffet, Pride-picnic
 • Fanny Hindsberg: Träff med Frans Cederlöf från FSF styrelse för förbundsmöte, möte med Gensek, styrelseledamöter, KPV och intresseklubben, uppdaterat och kommunicerat om SHS guidelines vid COVID-19
 • Oscar Byman: SHS2025 aftonskola med fullmäktige, träff med Frans Cederlöf från FSF styrelse för förbundsmöte, exkursion till Rud Pedersen med Externa Intressebevaknings-arbetsgruppen
 • Eliott Tallqvist: Koordinerat arbetet med SHS studiecirklar, hållit evenemanget Kaffe med SHS x Kylli, möte om FSF förbundsmötes material
 • Joakim Kiuru: Drivit vidare samarbetsdiskussioner med Workday, Ahlstrom-Munksjö och Columbia Road, kommit överens om företagssamarbeten med Mandatum Life, L’Oréal och Capgemini, drivit Näringslivsutskottets arbete och översett Halarteamets verksamhet
 • Maisa Dyhr: Planerat Välmåendeveckan, deltagit på WSC-möte, jämlikhetsplangruppens möte x2 och träff med Frans Cederlöf från SYL styrelse för förbundsmöte, hållt intresseklubbens möte
 • Nea Olsson: Pride Picnic Evenemanget, Ordförandeutskottets höstens kick-off: hur ser hösten ut personlig kontakt med ordföranden (kommittée/klubb) gällande deras verksamhetet → individuella möten: planering av evenemang
 • Filip Jägerroos: Husbolagsmöte + husbolagets årsmöte. Förhandlade ny SHS parkeringsplats (nu två stycken SHS) av husbolaget, fixat bardiskens kyllådor samt börjat fixa på kökets kylskåp som har plötsligt blivit varm som Sahara öknet (+38 grader), jämlikhetsplan möte och jämlikhetsmöte med Maisa
 • Axel Toukkari: Koordinerat sociala medierna, jobbat på hemsidan, slutfört projektet och laggt all kontent till nuvarande hemsidan, skolat kårmedlemmar i hur man använder den nya hemsidan, gjort anvisningsvideo på hur man använder nya hemsidan till kårmedlemmar, arbetat på hur WCAG 2.1 kommer att uppfyllas och hur kårens hemsida gör tillgänglig och hållbar i längden, skapat SHS e-mail 

Övriga ärenden

 • Diskussion kring inspektorsrekrytering
 • Uppdaterade SHS riktlinjer och anvisningar rådande COVID-19 pandemin

Mötet avslutades kl. 16.09.2020 kl. 12:14