Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 22/2020

Mötesreferat för styrelsemöte 22/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A våning II
Tid: 3.9.2020 kl. 11:00
Närvarande:
Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru


Mötet öppnades kl. 11:01 av Fanny Hindsberg
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Oscar Byman väljs till suppleant för Julius Tallqvist och Lina Svensson väljs till suppleant för
  studeranderepresentant Ida Söderback i Utbildningsrådet.
 • Styrelsen föreslår till Fullmäktige att Fanny Hindsberg, Nea Olsson och Felix Anderson väljss som ordinarie representanter till Universiteskollegiet
 • Tilda Harju väljs till suppleant för Ida Söderback i institutionsrådet för marknadsföring och
  logistik
 • Eliott Tallqvist väljs som suppleant för Robin Kanerva i institutionsrådet för företagsledning ochorganisation
 • Frida Sande väljs till ordinare studeranderepresentant till institutionsrådet för redovisning och
  handelsrätt
 • Styrelsens godkänner Anton Nilssons förslag av medlemmar till CVN
 • Styrelsen beviljar undantagslov till CN enligt ansökan
 • Styrelsen beviljar Hankminton klubbidrag enligt ansökan

Styrelsens aktiviteter:

 • Gemensamma aktiviteter: Planerat verksamheten för hösten, Planerat, diskuterat och slagit fast SHS riktlinjer och anvisningar, Funderat och jobbat på inspektor rekry
 • Fanny Hindsberg: Möten med Hankens canon-team, FM ordförande, gensek,
  kommittéordförande, enskilda styrelseledamöter, SHS UF, FSF ledningssektorns seminarium, hållit tal på inskriptionen och presenterat SHS för nya gulisar, magistrar och utbytesstuderande
 • Oscar Byman: WSC Helsingforsgruppsmöte om utlåtande till Helsingfors stad, Fortsatt arbetet
  med SHS2025, Startat och planerat Arbetsgruppen för Extern Intressebevakningsarbete
 • Eliott Tallqvist: Slutfört arbetet med årets föreläsare :), Välkomsttal till de nya kandidatstuderandena, Arbetat på utvecklande av språkkurser
 • Joakim Kiuru: Skrivit samarbetskontrakt med Stora Enso, Koordinerat arrangemang för Hanken Network Day, Company of the Week och Halarteamet, Haft möten med Hankens näringslivsteamoch diverse företag
 • Maisa Dyhr: Ordnat MTEA-skolning 18-19.8 åt en grupp kåraktiva/StödHankeiter, Deltagit på Unisports strategiworkshop, FSF sopolive och jämlikhetsplangruppens möte, Planerat SHS deltagande i Pride
 • Nea Olsson: Pride evenemang: möte med Kylli, spons koordinering, planering, Individuella
  möten med kommittée ordföranden för att stödja deras verksamhet, Planera ordförandeutskottetskickoff
 • Filip Jägerroos: Slipning och oljebehandling av Casa golvet, Byggt temporär coronaskydd förbaren, Besiktat alla 9 SHS brandsläckaren, samt köpt en ny CO2-brandsläckare för dj båset
 • Axel Toukkari: Jobbat på hemsidan, slutfört projektet och laggt all kontent till nuvarande
  hemsidan, Arbetat på hur WCAG 2.1 kommer att uppfyllas och hur kårens hemsida gör
  tillgänglig och hållbar i längden, Skolat kårmedlemmar i hur man använder den nya hemsidan

Övriga ärenden:

 • Uppdateringar angående SHS riktlinjer och anvisningar i den rådande COVID-19 pandemin
 • Öppnande av intresseanmälan till FSF förbundsmötes delegation.
 • SHS deltar i Helsinki Pride veckan

Mötet avslutades kl. 11:13 av ordförande Hindsberg