Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 21/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 21/2020
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 och Microsoft Teams
Tid: 17.8.2020 klockan 18.00
Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea
Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width

Ordförande Hindsberg öppnade mötet 17:00

Beslut:

  • -Styrelsen lediganslog två platser till SESS styrelse
  • Styrelsen beviljade Casa Nostras ansökan om undantagslov för intern efterfest om gulismiddagen ordnas

Övriga ärenden:

  • Styrelsen diskuterade möjliga kandidater till studentkårens nya inspektor som torde väljas i september 2020
  • Styrelsen diskuterade nya anvisningar och riktlinjer av regeringen och Hanken angående COVID-19 situationen och uppdateringar på studentkårens hemsida

Ordförande Hindsberg avslutade mötet kl 17:09