Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 21/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 21/2020
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 och Microsoft Teams
Tid: 28.8.2020 klockan 17.00-17:09


Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea
Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width

Mötet öppnades kl.18.00 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Två platser till SESS styrelsen lediganslås
  • Casa Nostra beviljades undantagslov för intern efterfest i samband med Gulismiddagen som ordnas den 5.9.2020.

Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 17.09 av ordförande Hindsberg