Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 20/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 20/2020
Plats: E-post möte
Tid: 17.8.2020 klockan 18.00


Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea
Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width
Mötet öppnades kl.18.00 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beslöt att Camilla Lehtinen väljs som studeranderepresentant till SMGÖvriga ärenden:

Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 18.59 av ordförande Hindsberg