Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 18/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 18/2020
Plats: E-post möte
Tid: 22.5.2020 klockan 11
Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Maisa Dyhr, Joakim Kiuru, Kristiane Width
Mötet öppnades kl.11.00 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg
 
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beslöt att anställa Genero Oy för att uppdatera shs.fi enligt nya krav för hemsidor inom Europeiska Unionen och vid SHS behov

Övriga ärenden

  • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 11.55  av ordförande Hindsberg