Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 17/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 17/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 20.5.2020 kl. 11:00
Närvarande:
Fanny Hindsberg, Joakim Kiuru, Oscar Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width
Mötet öppnades kl. 11:02 av Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Christoffer Hindsberg utsågs till kvartalets Hankeit
 • Styrelsen lediganslog en suppleantplats i institutionsrådet för Finansiell ekonomi och nationalekonomi
 • Styrelsen lediganslog en suppleantplats i institutionsrådet för Företagsledning och
 • organisation
 • Styrelsen lediganslog en suppleantplats i institutionsrådet för Marknadsföring och logistik
 • Styrelsen lediganslog två ordinarieplatser samt en suppleantplats i institutionsrådet för
 • Redovisning och handelsrätt
 • Styrelsen lediganslog en ordinareplats samt en suppleantplats i språkdirektionen
 • Styrelsen lediganslog tre ordinarie studerandeplatser i Universitetskollegiet
 • Styrelsen tog beslut att konfiskera kårnycklar av fyra personer till slutet av augusti som följd av överträdelse av SHS rådande riktlinjer för användning av kårutrymmen med hänsyn till covid-19

Gemensamma aktiviteter:

 • Deltagit rektorskaffet
 • Styrelsens strategidag för att planera hösten
 • Fullmäktigemöte

Fanny Hindsberg: Möten med Gensek, med styreslsemedlemmar, om webbsidan, intressebevakningsmöte, Planerat strategidagen, FSF ledningssektorträff
Oscar Byman: Deltagit på SHVS delegationsmöte och förberedande möte, Kopolive, SYL strategi-webinar,WSC kommunalvalsmöten x2
Eliott Tallqvist: UU möte 5/2020, Utrett problem med uppskjutna utbyten hösten 2020
Joakim Kiuru: Inlett försäljningsspurt för NU, Bokat möten med L’Oréal, Finlands Bank, Business Finland, Kone, Finanssivalvonta och Fortum, Deltagit som panelist i Universum Awards webinarium
Maisa Dyhr: Deltagit på SHVS delegationsmöte och förberedande möte, HOAS delegations möte, Externa intressebevaknings möte och möte med MK&SSHVs sopon, Förberett jämlikhetsskolning för tutorer
Nea Olsson: Letar efter evenemangslokal, Bokat möte med Nordic Board, Planerar sista ordförandeutskottets möte, Looking for an event locale, Booked meeting with Nordic Board, planning for the last meeting for the committee of presidents
Filip Jägerroos: Fixat lampledningsproblemet i bord- och stolförrådet, Planerat och dragit tutorutbildning om jämlikhet med Maisa, FU-utskottet sista marknadsföring och börjar med intervjuer
Axel Toukkari: Koordinerat sociala medierna, Haft djupare dialog med Genero och fått in en första draft av kontraktet, finslipar på kontraktens detaljer kring den nya hemsidan, Bokat möte med Genero gällande hemsidan wireframe
Övriga ärenden

 • Styrelsen diskuterar möjligheten om bokning av interna sammanträden av Casa under sommaren 2020, så länge myndigheternas riktlinjer följs noggrant och uppehålls (max 50 personer).

Mötet avslutades kl. 11:32