Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 11/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 11/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 24.3.2020 kl. 16.00
Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Maisa Dyhr, Filio Jägerroos, Joakim Kiuru, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width och Alina Anderson
Mötet öppnades kl. 16:01 av styrelseordförande Hindsberg
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
-Styrelsen beslöt om att lediganslå posten Centralvalnämndens ordförande på hemsidan
– Styrelsen beslöt om att hålla studentkåren stängd och avboka alla fysiska evenemang till och med den 13.4.2020 på grund av COVID-19
Styrelsens aktiviteter:
Gemensamma aktiviteter
-Rektorskaffe, SoMe workshop
Fanny Hindsberg: Kollat budgeten för P1 och bokslutet för 2019, Möte med KPV, FSF ordförande, FSF strategiarbetsgruppen & kylli, Evaluerat distansarbetet, Gjort ett veckoquiz för att kolla styrelsens välmående, arbetsmängd och ork, Skrivit ett inlägg till shs.fi
Oscar Byman: Deltagit i WSC:s styrelsemöte, Delgett FSF arbetslivssektor Hankens praktikstipendiekriterier och svarat på frågor gällande FSF:s strategi, Hållit kick-off kaffemöte med Externa Intressebevakningsarbetsgruppen, Hjälpt Maisa lansera SHS Matkasse-hjälp fb-gruppen, Planerat SHS2025 strategidag
Eliott Tallqvist: Arbetat med valordningen, Öppnat rekryteringen för disciplinnämnden, Påbörjat arbetet med sommarkurser
-Joakim Kiuru: Träffat Nordic Business Forum och Hankens Näringslivsteam, Kickat igång planering av Halarteamet 2020, Styrt NUs verksamhet och utvecklat virtuella samarbetsmöjligheter
-Maisa Dyhr: Jobbat med SHS Matkasse-hjälp facebook-gruppen, Jobbat med jämlikhetsplanen och har haft möte med jämlikhetsplangruppen, Deltagit på WSC:s styrelsemöte, Planerat SHS2025 strategidag
-Nea Olsson: Teams möte med ordförandeutskottet, Vårens evenemang, Teams möte med Kylli, Kontakt med Nordic Board
-Filip Jägerrroos: Skrivit på Casa manualen, Jobbat på QR projektet, Möte med Jämlikhetsplansgruppen, Möte med valnämndsrevideringsgruppen
-Axel Toukkari: Upprätthålligt some, Haft kontakt med  Revolve, Genero, sivututka, suomen digimarkkinointi och web weistämö gällande hemsidan, Skrivit ansökan till Tre smeder för nya hemsida projektet
Övriga ärenden:
-Toukkari och Byman informerar om styrelsen ansökan till Stiftelsen Tre Smeder på 10.000€ för stöd att skapa den nya hemsidan som stöder WCAG 2.1
Mötet avslutades kl. 16:08 av Hindsberg