Blogg

Årsfest stilguide & vett och etikett

När årsfesten närmar sig är det dags att plocka fram högtidsdräkten, som är av högsta formalitetsgrad och som används på de mest högtidliga tillställningarna. När vi pratar om högtidsdräkt är det oftast frack som gäller.
Nedan presenteras allt vad festligheterna innebär och hur du klär dig korrekt.


Akademiska ordnar och påhäng

Till högtidsdräkten bär man band som visar vilka organisationer man tillhör, d.v.s. kårband, nationsband och andra specialföreningsband. Alla hankeiter bör bära kårband som finns till salu på IB. Herrarna fäster kårbandet innanför fracken, snett från höger axel ner mot vänster sida. Kvinnorna bär kårbandet som en rosett och fäster det på vänster sida nära hjärtat.
Om man bär flera band eller rosetter, bärs de i ”rangordning” så att studentkårens band är överst, sedan nationernas band och underst föreningarnas band. Utmärkelse-, heders- och högtidstecken bärs på vänster sida om inte annat bestäms för ett specifikt tecken.

Hur man uppför sig på årsfest

Solenn Akt
Festligheterna inleds med Solenna Akten som är den högtidliga delen av årsfesten. Här presenteras hälsningar från olika vänföreningar och festtal framförs.
Kom ihåg att inte applådera efter talet till fosterlandet och att damernas axlar bör vara täckta. Du kan även glömma allt som heter toalettbesök och rökpaus.

Cocktails
Här är det läge att mingla med de andra gästerna och bekanta sig med sittordningen. Damernas axlar bör fortfarande vara täckta.
Herrarna bör i god tid leta rätt på sin bordsdam, och bege sig mot sin sittplats när marskalkarna ger besked om att det är dags för middag.

Festsupén
Festsupén börjar med att gästerna ställer sig vid sina platser och fanorna bärs in. Hedersgästerna, som sitter i honnörsbordet, går sist in i salen. Dessa gäster blir presenterade för de övriga gästerna med att i tur och ordning blir ”inknackade” av marskalkarna. Då kårvärdinnan sätter sig följer alla andra efter. Herrarna hjälper först sin bordsdam med stolen och sätter sig själv därefter.
När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är utburen. Denna regel har inga undantag. När damen vill stiga upp från bordet skall hennes bordsherre hjälpa henne med stolen.

Sång
Sångledaren, det vill säga toast mastern, har en mycket viktig roll på årsfesten. Han bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. När sångledaren har ordet är alla andra tysta, likaså när marskalken har ordet eller någon håller tal. När någon har ordet är det heller inte artigt att äta, men om man blir törstig kan man diskret ta en klunk vatten.
Nu har du koll på allt du behöver veta inför universums bästa fest!

Vi ses på årsfesten!