Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 16/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 16/2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 16.5.2018 kl. 13.02
Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Melina Weckman, Filip Styrström, Camilla Mäkinen
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– NESU-SHS projektbidragsansökan godkänns i enlighet med ansökan.
– HankAdventures projektbidragsansökan godkänns i enlighet med ansökan
– HankSäbä beviljas klubbstatus
Styrelsens aktiviteter:
– Nygård har deltagit på World Student Capitals möte
– Nygård har haft möte med IK’s ordförande och vice ordförande
– Nygård och Styrström har haft möte med KY:s kopo-ansvarig
– Styrelsen har arrangerat kårens House warming fest
Mötet avslutas 13.14