Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 13/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 13 /2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A 2 vån, II våningen.
Tid: 18.4.2018 kl. 14.18
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Filip Styrström, Amos Schalin, Edvard Björk, Oscar Byman, Camilla Mäkinen
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Filip Styrström har valts till studentrepresentants suppleant i Akademiska rådet.
– Postitionen som ordinarie studentrepresentant i Universitetskollegiet har lediganslagits.
Styrelsens aktiviteter
– Konsti, Styrström och Nygård har deltagit på fullmäktiges aftonskola
– Konsti har haft ett telefonmöte med SSHV ordförande.
– Schalin har deltagit i FSF sektorträff i Åbo
– Nygård har träffat den sjuksköterska som har mest att göra med Hankeiterna
– Nygård har representerat SHS tillsammans med Schalin på Akademiska Sångföreningens årsfest
– Nygård har haft möte om en idrottskurs
– Björk har haft NU möte
– Björk har varit på HFN interna
Mötet avslutades 14.55