Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 20 /2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 20 /2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 7.9.2018 kl. 12.30
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, , Filip Styrström, Camilla Mäkinen, Oscar Byman, Andreas Lindén
 
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Ellen Söderman väljs till centralvalnämndens ordförande 2018.

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har varit värd för toppmötet.
 • Styrelsen har haft en middag-workshop med Niord.
 • Styrelsen arrangerade ordförande kick-off till alla kommittée och klubb ordförande.
 • Styrelsen har deltagit på gulismiddagen.
 • Styrelsen har haft en strategidag.
 • Styrelsen har deltagit på gulisintagningen.

 

 • Styrström har utvärderat schemaläggningen för läsåret 2018-2019 tenter.
 • Styrström har hållit tal för gulisarna på introdagarna.
 • Styrström har valt och delat ut årets kurser.
 • Styrström har undersökt problemet med kårens ljussystem.
 • Styrström har lanserat en ny plan för UU:s möten under höstterminen.
 • Styrström har jobbat med synligheten för UU genom att skicka IR repsar till föreläsningar för ämnesstuderande samt deltagit för UU på Gulismässan.
 • Styrström har presenterat studentkåren för Universitetskanslerämbetet.

 

 • Nygård har planerat Välmåendeveckan
 • Nygård har varit på studentmobilitetgruppens möte
 • Nygår har varit på WSC Helsinkis möte
 • Nygård har varit på YTHS direktionsmöte samt delegationsmöte
 • Nygård har varit på välmåendegruppens möte
 • Nygård har tillsammans med Andersén och Styrström deltagit på YTHS utvärdering av studiemiljön

 

 • Weckman har deltagit på ITR möte
  Weckman har varit på möte med Hanken om NBF
 • Weckman har haft möte med PR huvuden
 • Weckman och Nygård har representerat på AYYs årsfest.

 

 • Konsti har deltagit Ekonomernas förbundsmöte
 • Konsti har deltagit KPV möte.
 • Konsti har haft presentation om studentkåren till gulisar, utisar och nya masters studerande.
 • Konsti har hållit tal på inskription i Helsingfors och Vasa.
 • Konsti har deltagit Suomiareena med Hanken delegation.
 • Konsti har deltagit SHSUF möte.
 • Konsti har deltagit Husbolagets möte.
 • Konsti har deltagit HYC fundraising seglats.
 • Konsti och Nygård har deltagit Boomis sommarfest.
 • Konsti, Andersén, Weckman och Mäkinen har deltagit Borgmästarens Helsinkiviikon avajaiset -fest

 

 • Andersen och Weckman har ordnat kårsemi för kåraktiva.
 • Andersen och Konsti har ordnat Strategidag med styrelsen inför hösten.
 • Andersen har tillsammans med Konsti presenterar studentkåren för de nya utbytesstudenterna.
 • Andersen har skrivit en insändare till HBL.

 

 • Schalin har deltagit på husbolagets möte.

 

 • Björk har hållit två NU möten
 • Björk har planerat och förberett HND
 • Björk har varit på 5 företagsbesök
 • Björk har tagit i bruk Starbrix
 • Björk har planerat ny sammansättning av NU teamen
 • Björk har planerat och satt igång årets halarteam
 • Björk har planerat nytt koncept för sponsinsamling till årsfesten

 
Mötet avslutas 12.46