Mötesreferat

Mötesreferat från styrelsemöte 9/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 9 /2018
Plats: E-postmöte
Tid: 12.3.2018 kl. 10.00
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Camilla Mäkinen
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
-Teemu Pekkarinen från HUS valdes till studentrepresentant i Helsinki Graduate School of Economics direktion
Mötes avslutades klockan 11.00