Mötesreferat

Mötesreferat från styrelsemöte 10/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 10 /2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 21.3.2018 kl. 13.44
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Oscar Byman, Camilla Mäkinen
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Konsti, Byman och Jägerroos har valts till studentrepresentanter i SESS förvaltningsråd.
– Styrelsen föreslår för fullmäktige att Sabina von Koskull väljs till studentrepresentant i SESS styrelse.
– Saga Rosin har valts till ordinarie studeranderepresentant och Olli Aalto till suppleant studentrepresentant i institutionsrådet i redovisning och handelsrätt.
– Hanken Yacht Clubs projektbidragsansökan återremitteras i hopp om en mera detaljerad ansökan.
– Hankfutsals beviljas 120€ för att understöda ytterliga tre veckors inomhusträningar på grund av dåligt väder.
– Valet av kvartalets Hankeit bordläggs tills nästa fysiska styrelsemöte
– Instruktioner för hur sökande till förtroendepositioner kan besvära sig om beslut har fastställt.
Övriga ärenden:
– En arbetsgrupp bestående av ordförande, fullmäktigeordförande, kommunikationsansvariga, generalsekreterare och en tidigare styrelsemedlem för att utforma kommunikations krisplan bildas.
Styrelsens aktiviteter:
– Styrelsen har ordnat rektorskaffe på studentkåren.
– Styrelsen har deltagit i möte med inspektor.
– Konsti, Nygård, Schalin och Weckman har deltagit Nordic Student Board Conference.
– Konsti har deltagit i Niord styrelsemöte.
– Konsti jar deltagit på SYL johdon semma.
– Konsti har deltagit i KPV sektormöte.
– Konsti har delatagit i fyramannarådets möte för Gekko18.
– Andersén har deltagit i Studentmobilitetsgruppens möte.
– Andersén och Nygård har deltagit på medlemsundersöknings workshop.
– Andersén och Konsti har deltagit i presentation av International Student Barometer resultat.
– Andersén har varit styrelseövervakare på Afterski sitzen samt efterfesten.
– Andersén har deltagit på FSF:s internationella sektors träff.
– Nygård har varit på FSF:s socialpolitiska sektors träff
– Nygård har deltagit på YTHS:s direktionsmöte
– Nygård har deltagit på Unisports direktionsmöte
– Nygård har diskuterat YTHS:s framtidsstrategi på en workshop vid YTHS
– Styrström har rekryterat IR repsar.
– Styrström har hållit UU-möte.
– Styrström har jobbat med lobbyingen för anonyma tenter.
– Styrström har hållit SHS 110 möte med Andersén, Konsti & Schalin.
– Styrström har börjat utreda valprocessen för Hankens styrelse.
– Björk har träffat Camilla Wardi
– Björk har hållit ett NU möte
– Björk har repsat SHS på NPG:s evenemang korkean paikan leiri
– Björk har satt igång planeringen av HND 2018
– Björk har haft möte med KY:s näringslivsansvariga gällande ett potentiellt samarbete
– Björk har nu samtliga fortlöpande kontrakt förnyade
– Schalin har hållit möte angående höstens planering med Konsti, CN, EC, Gekko
– Weckman och Konsti har deltagit på Boomis årsfest.
– Weckman har deltagit på Hankens GDPR möte.
– Weckman har skickat ut medlemsundersökningen.
– Weckman har haft möte om SHS Benefits & Careers med NU medlemmar.
– Weckman har ordnat GDPR workshop för Andersén, Styrström, Mäkinen (generalsekreterare) och Bergström (SSHV).
Mötet avslutades 14:54