Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 8/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 6/2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 7.3.2018 kl. 13.03
Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Filip Styrström, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk och Camilla Mäkinen.
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Platsen som ordinarie studeranderepresentant i Akademiska rådet lediganslås efter Kenneth Nilssons avgång.
 • Christian Nygård har valts till till suppleant i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt.
 • CN beviljades undantagslov för efterfest.

Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har genomfört ett flytt talko för kåraktiva och flyttat studentkåren tillbaka till andra våningen
 • Konsti har deltagit KPV möte
 • Konsti har deltagit SHSUF möte
 • Konsti har deltagit KY’s årsfest tillsammans med Björk & Schalin
 • Konsti har haft en utvecklingssamtal med Styrström
 • Weckman har skickat ut årets andra nyhetsbrev.
 • Weckman och Styrström har haft GDPR workshop tillsammans med generalsekreteraren.
 • Nygård har deltagit på World Student Capitals möte
 • Andersén har deltagit i I-forum i Uppsala.
 • Andersén har deltagit i bokslutsmöte tillsammans med Schalin.
 • Styrström, Andersén, Weckman och Schalin har träffat KSOs styrelse
 • Björk har hållit ett NU möte
 • Björk har varit på företagsbesök

 
Övriga ärenden:
 

 • Uthyrning av Casa diskuterades

 
Mötet avslutades 13.29