Mötesreferat

Mötesreferat för Styrelsemöte 7/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 7/2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 28.2.2018 kl. 13.00
Närvarande: Henna Konsti, Ida Andersén, Filip Styrström, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Camilla Mäkinen och Oscar Byman.
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Elisabeth Björkman har valts till suppleant i institutionsrådet i nationalekonomi.
– Sabina von Koskull har valts till suppleant i institutionsrådet för finansiell ekonomi.
– Frida Elf har valts till ordinarie representant och Marcus Jansson till suppleant i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt.
– Fanny Hindsberg har valts till suppleant i institutionsrådet för företagsledning och organisation.
– Alina Söderman och Jessica Kock beviljats avgång från institutionsrådet i redovisning och handelsrätt. Därmed kommer platsen som ordinarie och suppleant lediganslås.
Styrelsens aktiviteter:
– Styrelsen har besökt SASSE styrelsen 18/19 och deltagit på SASSE årsfest.
– Styrelsen har haft ett måltalko.
– Styrelsen har deltagit i jämställdhetsutbildning.
– Styrelsen har bondat med NHHS styrelsen vid Löyly.
– Styrelsen har deltagit SHS årsfest och ÅF-Silliz
– Styrelsen har deltagit i rektorskaffe
– Konsti och Weckman har haft en möte med ÅFK.
– Styrström och Weckman har representerat på ÅAS årsfest.
– Styrström har testat ljudsystemet
– Styrström har skrivit tal till årets föreläsare.
– Styrström har delat ut årets föreläsare.
– Styrström har headhuntat IR-repsar.
– Styrström har varit på möte med Sören Kock.
– Styrström har hållit Utbildningsutskottets möte.
– Andersén och Nygård har planera och genomfört jämställdhetsutbildning för kåraktiva.
– Andersén, Schalin, Weckman, Konsti har haft möte med Ordförandeutskottet.
– Nygård har deltagit i World Student Capital Helsinkis första möte
– Nygård har haft möte med en master-studerande angående Hoas
– Nygård har varit på strejkinfo vid Akava-huset
– Schalin har haft möte med KSO
– Schalin, Konsti, Styrström har haft möte med SHS klubbordföranden.
– Schalin, Konsti, Nygård och Weckman har deltagit i utbildning med Johannes Hanhirova angående kårens ekonomiförvaltning
– Weckman har instagrammat för Helsingforsalliansen och Niord.
– Weckman har updaterat licensen för shs.fi.
– Weckman, Anderśen och Nygård har haft möte om medlemsundersökning.
– Weckman och Andersén har haft möte om internationell kampanj.
– Björk har jobbat med att effektivera NU samt förbättra kommunikationen inom NU
– Björk har inlett planeringen av HND i samarbete med Hanken
– Björk har jobbat med HFN
Övriga ärenden:
Styrström har föredragit för sitt möte med Sören Kock.
Mötet avslutades 13.55