Mötesreferat

Mötesreferat för Styrelsemöte 6/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 6/2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 14.2.2018 kl. 13.00
Närvarande: Henna Konsti, Filip Styrström, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk och Camilla Mäkinen.
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Erika Storfors har valts till suppleant i institutionsrådet för finansiell ekonomi och statistik.
– Joakim Wikström har valts till ordinarie till institutionsrådet för nationalekonomi.
– Sara Hemming har valts till ordinarie och Ida Söderback till suppleant till institutionsrådet för marknadsföring och logistik.
– Melina Weckman har valts till ordinarie och Elliot Tallqvist till suppleant i institutionsrådet för företagsledning och organisation.
– Kaffeklubben beviljas 240€ för kaffetastings som bör vara öppna för alla kårmedlemmar.
– NESU-SHS beviljas 270€ för NESU Spring Conference, rekrytering och NESUkväll.
– HankFutsal beviljas 300€ för sin verksamhet som bör vara öppen för alla kårmedlemmar.
– Hanken Yacht Club beviljas 640€ i enlighet med ansökan.
– Ölsällskapet beviljas 400 € för högkvalitativa tastingevenemang med expertis som är öppna för alla kårmedlemmar.
– HankInvest beviljas 500€ för evenemang som är öppna för alla kårmedlemmar.
– HankenES beviljas 300€ för bruncher som är öppna för alla kårmedlemmar.
Övriga ärenden:
– Styrelsen kom fram till att ställningstagandet är i linje med SHS åsikter och att SHS kommer att delta i ställningstagandet om studerandepriser för HRT biljetter för studerande i 30+ åldern.
Styrelsens aktiviteter:
– Styrelsen har deltagit FSF Seminar i Åbo.
– Styrelsen har besökt Turun KY tillsammans med KY för Pikkulaskiainen.
– Styrelsen har deltagit Fullmäktigemöte.
– Styrelsen har haft möte med Hankens externa relationer.
– Konsti har deltagit Kyykän MM-kisat i Tammerfors och TTYY’s brunch.
– Weckman, Nygård & Andersén har haft möte om medlemsundersökningen.
– Andersén har ordnat ordförandeutskottets möte.
– Schalin har representerat styrelsen på IHD Valentine’s sitz med Nygård, Styrström, Weckman.
– Styrström har deltagit i Pedagogiska rådets möte.
– Styrström har valt årets föreläsare.
– Styrström har rekryterat studeranderepresentanter till institutionsråden i Företagsledning och organisation, Marknadsföring och logistik, Nationalekonomi.
– Styrström har fortsatt utrett ljudsystemet på Casa.
– Björk har var varit på möte med samarbetspartners.
Mötet avslutades 15.15