Mötesreferat

Styrelsens mötesreferat 30-2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, III våningen.
Tid: 29.11.2017 kl.12.00
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Jens Nyström
Alina Anderson
Oscar Byman
Ida Andersén
Henna Konsti
Melina Weckman
Edvard Björk
Amos Schalin
Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:

  • CN beviljades kapitallån för 2018
  • Godkännande av proposition till Unikollegiet
  • Godkännande av proposition till disciplinnämnden
  • Idrottskommitténs projektbidrag nekades

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

  • Budget och verksamhetsplan 2018
  • inbjudningar