Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 29/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, III våningen.
Tid: 21.11.2017 kl.14.00
 
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Jens Nyström
Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
Gekko beviljades lov att använda kårens bastu och PWC-salen
Idrottskommittén har ansökt om projektbidrag. Ansökan bordlades
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
Inbjudningar