Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 9/2017

Plats: Lärarrummet på Svenska Handelshögskolan I Helsingfors, Arkadiagatan 22
Tid: 17:00
1 Mötets öppnande
Mötet öppnades 17:05
2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet samt val av protokolljusterare jämte rösträknare
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet.
Protokolljusterare jämte rösträknare: Sara Teräsvasara och Janina Korhonen
3 Fastställande av föredragningslistan som mötets dagordning
Föredragningslistan godkänns.
4 Val av skrivare av mötesreferat på svenska och engelska
Eliott Tallqvist valdes till skrivare av mötesreferat.
5 Information och diskussion
Styrelsens​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige​ ​samt​ ​frågor​ ​till​ ​styrelsen​ ​och​ ​enskilda​ ​styrelsemedlemmar
Styrelsen presenterade pågående verksamhet.
Enskilda​ ​fullmäktigemedlemmars​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige
Information​ ​från​ ​Vasa
Vasa presenterade pågående verksamhet
Frågor​ ​till​ ​SSHV:s​ ​styrelse
Stora​ ​utskottets​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige
Stora utskottet presenterade pågående verksamhet
Stiftelsens​ ​information​ ​till​ ​fullmäktige
Stiftelsen presenterade pågående verksamhet
6 Styrelsebildarens förslag på styrelse 2018
Bilaga​ ​1:​ ​Styrelsebildare​ ​Henna​ ​Konstis​ ​​ ​förslag​ ​på​ ​styrelse​ ​2018
Förslag:

  • Henna Konsti: Kårordförande
  • Ida Andersén: Strategi & Internationella ärenden
  • Amos Schalin: Förvaltning & Underhåll
  • Melina Weckman: Kommunikation
  • Christian Nygård: Socialpolitik & Högskolepolitik
  • Edvard Björk: Näringsliv & Projekt
  • Filip Styrström: Utbildningspolitik

Beslut: Henna Konstis förslagna styrelse vald för Svenska Handelshögskolans studentkår.
 
7 Val av ordförande för Exchange Committee
Bilaga​ ​2​ ​&​ ​3:​ ​Linn​ ​Beijars​ ​och​ ​Jeanette​ ​Lindroos​ ​ansökan
Förslag: Linn Beijar och Jeanette Lindroos föreslås till ordförande för Exchange Comittee
Beslut: Förslag beviljat
8 Val av ordförande för Informationskommittén
Bilaga​ ​4:​ ​Silja​ ​Lehtis​ ​ansökan
Förslag: Silja Lehti föreslås till Informationskommitténs ordförande
Beslut: Förslag beviljat
9 Val av ordförande för äldremannarådet
Bilaga​ ​5:​ ​Jerker​ ​Salokivis​ ​ansökan
Förslag: Jerker Salokivi föreslås till ordförande för äldremannarådet
Beslut: Förslaget beviljat
10 Val av ordförande för programkommittén
Bilaga​ ​6:​ ​Fanny​ ​Hindsbergs​ ​ansökan .
Förslag: Fanny Hindsberg föreslås till ordförande för Programkommittén.
Beslut: Förslaget beviljat.
11 Val av ordförande för idrottskommittén
Bilaga​ ​7:​ ​Carljohan​ ​Erikssons​ ​ansökan
Förslag: Carljohan Eriksson föreslås till ordförande idrottskommittén
Beslut: Förslaget beviljat.
12 Val av ordförande för Casa Nostra
Bilaga​ ​8:​ ​​ ​Erika​ ​Rambergs​ ​ansökan
Förslag: Erika Ramberg föreslås till ordförande för Casa Nostra
Beslut: Förslaget beviljat.
13 Val av skattmästare för Casa Nostra
Bilaga​ ​9:​ ​Filip​ ​Jägerroos​ ​ansökan
Förlsag: Filip Jägerroos föreslås till skattmästare för Casa Nostra
Beslut: Förslaget beviljat.
14 Stora utskottets förslag på märkes- och stipendienämnd
Bilaga​ ​10:​ ​Stora​ ​utskottets​ ​förslag​ ​på​ ​märkes-​ ​och​ ​stipendienämnden
Förslag:
Minna Martikainen, inspektor
Barbara Hisinger-Jägerskiöld, kurator
Styrelseordförande 2018
Karri Lumivirta
Kenneth Nilsson
Lukas Lundin
Carl-Oscar Beijar
Robin Björklund
Mia Palmgren
Julius Tallqvist
Ida Andersén
Oscar Byman
Beslut: Förslaget beviljat.
15 Övriga ärenden
Aftonskola torsdagen 23e november klockan 14:00.
16 Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:53.