Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 6/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 6/2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 15.02.2017 kl. 9.00
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Matilda Saarinen
Mötet öppnades kl. 9.05
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen beviljar klubbidrag.
– Styrelsen beviljar klubbidrag.
– Styrelsen remitterar klubbidrag.
– Styrelsen godkänner grundandet av klubb.
Övriga ärenden:
– Styrelsen diskuterade och beslöt om deltagande i evenemang.
– Styrelsen och Nygård har deltagit i FSFs öppningsseminarium.
– Laiti, Palmgren och Nygård har haft möte med HBL gällande blogg.
– Palmgren har hållit möte med ordförandeutskottet.
– Styrelsen har deltagit i UF middag.
– Laiti har deltagit i WSC möte.
– Nygård och Lumivirta har varit på stiftelsens möte.
– Saarinen har haft möte med Academic work.
– Saarinen har haft möte med PwC.
Mötet avslutades kl. 9.32