Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 5/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 5/2017
Plats: Hotel Caribia, Kongresstigen 1, 20540 Åbo
Tid: 9.2.2017 kl. 10.30
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Matilda Saarinen
Alina Anderson
Mia Palmgren
Petra Laiti
Mötet öppnades kl. 10:36
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen har beviljat CN ett projektbidrag för årsfestsillisen.
Övriga ärenden:
Mötet avslutades kl. 10:47