Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 4/2017

Mötesreferat för styrelsemöte 4/2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 02.02.2017 kl.13.30
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Mia Palmgren
Mötet öppnades kl. 13.31
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen har beslutat att den grafiska manualen godkänns i den form som den presenterats under mötet.
Övriga ärenden: –
Mötet avslutades kl. 13.33