Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2017
Plats: Lärarrummet på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22)
Tid: 06.02.2017 kl. .17.00
Mötet öppnades kl. 17.03 av fullmäktige ordförande Sofia Slotte.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
Föredragningslistan fastställdes
Information och diskussion :
Styrelsens information:
Karri Lumivirta:
Hade första styrelsemöte 12.1, ansvarsområden de samma som beslutats tidigare
Deltagit på kylteripäivät
Påbörjat nya projekt; shs.fi, reglementen
Mia Palmgren:
arbetar med SHS brand launch.
Petra Laiti:
Arbetat med social och hälsovårds reformen och kommunalval
Valpanel 15.3, ifall någon ställer upp i kommunalvalet kan man vara i kontakt
Alina Anderson:
Deltagit på HOAS möte samt möte med SHVS.
Arbetar med jämställdhetsenkäten tillsammans med resten av styrelsen.
Thomas Granholm:
Fixar med nycklar
Förnyat köket på Casa, bl.a. nya kärl och bestick.
Sofia Holm:
Deltagit på möten; pedagogiska mötet samt HOAS möte
Marknadsföringsgrunder sluttentamen kommer antagligen att bli elektronisk, mera information på nästa mötet.
Valt årets föreläsare, publiceras på Solenna Akten på årsfesten
Matilda Saarinen:
Har valt nya näringslivsutskottet, första möte nästa vecka.
Redogjorde för halarteamets verksamhet
SSHV:
Invigt Stugan
Stiftelsen:
Verksamhetsplanen godkändes.
Skapar en egen hemsida i år.
EVLI investerar.
FSF:
Presenterade sin verksamhet för 2017
Utdelande av stora förtjänstmärket
ingen utdelning.
Utdelande av lilla förtjänstmärket
Rasmus Sinnemaa tilldelas lilla förtjänstmärket
Utdelande av stora kårnålen i silver
Sarah Korhonen, Victoria Karlsson, Charlotta Horsma, Kenneth Nilsson, Mea Miettunen, John Fast, Robert Tenström och Elin Bergman tilldelas stora kårnålen i silver.
Utdelande av kamratsskapsmärket
Melina Weckman tilldelas kamratsskapsmärket
Anteckning till kännedom gällande stipendium
Antecknas till kännedom att Filip Lindholm tilldelas SHS kårstipendium, att SHS verksamhetsstipendium delas mellan Christina Schauman och Anna Lehtola. Vidare antecknas till kännedom att Filip Björklöf och Antonia Bäckman nomineras till att dela på Understödsföreningens kårambassadörsstipendium samt att Jerker Salokivi nomineras till Ben Schnitts stipendium.
Fastställande av SHS grafiska profil:
Majken redogjorde förnyelsen av SHS nya grafiska manual.
Manualen godkändes efter enstaka förändringar.
Val av ordförande för gulnäbbskommittén
Fyra ansökningar har kommit in till posten som ordförande för gulnäbbskommittén. Julius Tallqvist valdes till ordförande för gulnäbbskommittén.
Mötet avslutades kl. 19.54